З Днем захисника України!

День Відкритих дверей в ХНУРЕ

Викладачі та студенти кафедри взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Problems of Infocommunications. Science and Technology” (PIC S&T′2019)

Викладачі та студенти кафедри ЕОМ (проф. Рубан І.В., докторант Маковейчук О.М., ст. викл. Ткачов В.М., ст. Гунько М.А., ст. викл. Майстренко Г.В.,  проф. Горбачов В.О., асп. Котаєба Батіаа, ст. Пономаренко О., ас. Халімова С.В., проф. Смеляков К.С., ст. викл. Мартовицький В.О., асп. Товчиречко Д.О., асп. Сандркін Д.Л., ст. Даценко А., ст. Скрипка В., ст. Ахундов А.) взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Problems of Infocommunications. Science and Technology” (PIC S&T′2019).

Метою конференції був обмін інформацією про теоретичні, наукові та практичні досягнення, а також узагальнення та систематизація результатів і досвіду впровадження наукових досліджень в розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій та планування сучасних інфокомунікаційних систем.

Вітаємо ст. викладача Мартовицького В.О. з успішним захистом дисертації!

Колектив кафедри ЕОМ вітає старшого викладача Мартовицького Віталія Олександровича з успішним захистом дисертації «Моделі та метод виявлення аномалій функціонування комп’ютерних систем на основі технології машинного навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (науковий керівник: перший проректор ХНУРЕ, д.т.н., професор Рубан Ігор Вікторович). Захист відбувся сьогодні в стінах НТУ «ХПІ» у Спеціалізованій вченій раді Д 64.050.14.

Бажаємо успіхів у науковій та викладацькій роботі на благо кафедри та ХНУРЕ!