Навчальний план підготовки бакалаврів 2017 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ТОПП “Комп’ютерна інженерія”

Навчальний план (вступ на основі повної загальної середньої освіти) затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 7 від 31.03.2017 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна;  КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраКНМЗ
1. ОБОВ'ЯЗКОВІ (НОРМАТИВНІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальної підготовки 1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)
Історія української культури в контексті світовоїУкраїнознавства1
Культура усного та письмового ділового мовленняУкраїнознавства2
ФілософіяФілософії3
Фізичне вихованняФВС1-7
Цикл загальної підготовки 1.2. Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
Вища математикаВМ1,2
ФізикаФізики1,2
Дискретна математикаАПОТ1
Теорія ймовірності та матстатистикаПМ2
Теорія електричних та магнітних кілБМІ3
Комп'ютерна електронікаЕОМ4
Цикл професійної підготовки 1.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки
ПрограмуванняІнформатики1,2
Комп'ютерна логікаАПОТ3,4...
Системне програмування ЕОМ3,4
Комп'ютерна схемотехнікаЕОМ5,6
Системне програмне забезпеченняЕОМ5
Інженерія програмного забезпеченняАПОТ6
Технології проектування КСАПОТ7
Комп'ютерні мережіЕОМ8
Виробнича практикаЕОМ6...
Передатестаційна практикаЕОМ8...
Атестаційна роботаЕОМ8
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Цикл загальної підготовки 2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Іноземна моваІМ1-4
Безпека життєдіяльностіОП7
Економіка і бізнесЕК8
2.1. Дисципліни вільного вибору студента
Цикл загальної підготовки 2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптаціїФілософії4
Соціальна психологія та конфліктологіяФілософії4
Імідж сучасного спеціалістаФілософії4
ЛогікаФілософії5
Політичні проблеми сучасного суспільстваФілософії5
Гендерні проблеми сучасного суспільстваФілософії5
Соціальні проблеми комп'ютерної революції та формування інформаційного суспільстваФілософії6...
Глобальні проблеми сучасностіФілософії6
Психологія управлінняФілософії6
Спеціалізація "Комп'ютерні системи та мережі"
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Цикл професійної підготовки 2.1.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки (за профілем кафедри ЕОМ)
Архітектура комп'ютерівЕОМ4,5
Комп'ютерні системиЕОМ7
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ1
Теорія інформації та кодуванняЕОМ3
Мови опису апаратних засобів АПОТ3
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3
Основи побудови та функціонування ОСЕОМ1
Алгоритми та методи обчисленьЕОМ2...
Структури та алгоритми обробки данихАПОТ2
Організація баз данихЕОМ4
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Цикл професійної підготовки 2.2.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки (за профілем кафедри ЕОМ)
Системи цифрової обробки інформаціїЕОМ4
Захист інформації в КСМБІТ7
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ7
Моделювання системЕОМ5
Системи керування базами данихЕОМ5
Internet-технологіїЕОМ5,6
Мат. пакети в моделюванні КСЕОМ5
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6
Переферійні пристрої в КСЕОМ6
Формування зображень в комп'ютерній графіціЕОМ6
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиЕОМ7
Комп'ютерні засоби збору та обробки технологічної інформаціїЕОМ8
Апаратні засоби комп'ютерних мережЕОМ8
Cloud-технологіїЕОМ8
Спеціалізація "Системне програмування"
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Цикл професійної підготовки 2.1.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки (за профілем кафедри ЕОМ)
Архітектура комп'ютерівЕОМ4,5
Комп'ютерні системиЕОМ7
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ1
Теорія інформації та кодуванняЕОМ3
Мови опису апаратних засобів АПОТ3
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3
Основи побудови та функціонування ОСЕОМ1
Алгоритми та методи обчисленьЕОМ2...
Структури та алгоритми обробки данихАПОТ2
Організація баз данихЕОМ4
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Цикл професійної підготовки 2.2.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки (за профілем кафедри ЕОМ)
Системи цифрової обробки інформаціїЕОМ4
Захист інформації в КСМБІТ7
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ7
Моделювання системЕОМ5
Системи керування базами данихЕОМ5
Internet-технологіїЕОМ5,6
Функціональне програмування в моделюванні КСЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6
Моделювання елементів комп'ютерних систем на PythonЕОМ6...
Комп'ютерна обробка звуку та зображеньЕОМ6
Технології проектування програмних системЕОМ7
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ8
Програмування графічних процесорівЕОМ8
Cloud-технологіїЕОМ8
Спеціалізація "Спеціалізовані комп'ютерні системи"
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Цикл професійної підготовки 2.1.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки (за профілем кафедри АПОТ)
Архітектура комп'ютерівЕОМ4,5
Комп'ютерні системиЕОМ7
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ1
Теорія інформації та кодуванняЕОМ3
Мови опису апаратних засобів АПОТ3
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3
Основи побудови та функціонування ОСЕОМ1
Алгоритми та методи обчисленьЕОМ2...
Структури та алгоритми обробки данихАПОТ2
Організація баз данихЕОМ4
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Цикл професійної підготовки 2.2.3. Дисципліни професійної і практичної підготовки (за профілем кафедри АПОТ)
Системи цифрової обробки інформаціїЕОМ4
Захист інформації в КСМБІТ7
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ7
Cloud-технологіїАПОТ6
Комп'ютерні системи автоматичного керуванняАПОТ5
Технології просування Internet-ресурсівАПОТ5
Логічне моделюванняАПОТ5...
Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Ч.1.АПОТ5
Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Ч.2.ЕОМ6
Проектування та тестування цифрових систем на ПЛІСАПОТ6
Мобільні системиАПОТ6
WEB-програмуванняАПОТ7
IoTАПОТ8
Спеціалізовані алгоритми та архітектураАПОТ8
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з нимиАПОТ8