Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів 2018 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Комп’ютерна інженерія”

Інтегрований навчальний план (вступ на основі диплому молодшого спеціаліста) затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 5 від 10.04.2018 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)
Історія української культури в контексті світовоїУкраїнознавстваперезалік
Історія УкраїниУкраїнознавстваперезалік
КультурологіяУкраїнознавстваперезалік
Культура усного та письмового мовленняУкраїнознавства2.........
ФілософіяФілософії1...
Фізичне вихованняФВС1-5......
Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни (обов'язкові)
Вища математикаВМ1......
ФізикаФізики1......
Дискретна математикаАПОТ1...
Теорія ймовірності та матстатистикаПМперезалік
Теорія електричних та магнітних кілБМІперезалік
Комп'ютерна електронікаЕОМ2......
Cоціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Безпека життєдіяльностіОП......
Іноземна моваІМперезалік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)ІМперезалік
Економіка і бізнесЕК6......
Гуманітарні дисципліни (вибіркові)
СоціологіяФілософіїперезалік
Основи правознавстваФілософіїперезалік
Іноземна мова для професійної комунікаціїІМ3,4...
ЛогікаФілософії3...
Політичні проблеми сучасного суспільстваФілософії3...
Гендерні проблеми сучасного суспільстваФілософії4...
Глобальні проблеми сучасностіФілософії4...
Психологія управлінняФілософії4...
Дисципліни професійної та практичної підготовки (обов'язкові)
ПрограмуванняІнформатики1......
Комп'ютерна логікаАПОТ2......
Системне програмування ЕОМ2......
Комп'ютерна схемотехнікаЕОМ3,4......
Системне програмне забезпеченняЕОМ3......
Інженерія програмного забезпеченняАПОТ4...
Технології проектування КСАПОТ5...
Комп'ютерні мережіЕОМ5,6......
Навчальна практикаЕОМперезалік
Передатестаційна практикаЕОМ6.........
Атестаційна роботаЕОМ6Методичні вказівки до організації виконання та захисту бакалаврських атест. робіт
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки (обов'язкові)
Архітектура комп'ютерівЕОМ2,3......
Комп'ютерні системиЕОМ5......
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ1......
Теорія інформації та кодуванняЕОМ1......
Мови опису апаратних засобів АПОТ1...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ2...
Основи побудови та функціонування ОСЕОМперезалік
Операційні системиЕОМперезалік
Алгоритми та методи обчисленьЕОМперезалік
Структури та алгоритми обробки данихАПОТ1......
Організація баз данихЕОМ2......
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри ЕОМ (вибіркові)
Блок 1
Системи цифрової обробки інформаціїЕОМ2......
Захист інформації в КСМБІТ5......
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ5......
Моделювання системЕОМ3...
Системи керування базами данихЕОМ3...
Internet-технологіїЕОМ3,4...
Мат. пакети в моделюванні КСЕОМ3......
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ4...
Переферійні пристрої в КСЕОМ4...
Формування зображень в комп'ютерній графіціЕОМ4...
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиАПОТ5......
Мережні операційні системиЕОМ6......
Схемотехніка аналогових компонентівЕОМ4......
Апаратні засоби комп'ютерних мережЕОМ6...
Cloud-технологіїЕОМ6...
Блок 2
Системи цифрової обробки інформаціїЕОМ2......
Захист інформації в КСМБІТ5......
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ5......
Моделювання системЕОМ3...
Системи керування базами данихЕОМ3...
Internet-технологіїЕОМ3,4...
Функціональне програмування в моделюванні КСЕОМ3.........
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ4...
Програмування на PythonЕОМ4......
Комп'ютерна обробка звуку та зображеньЕОМ4......
Технології проектування програмних системЕОМ5......
Мережні операційні системиЕОМ6......
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ4......
Програмування графічних процесорівЕОМ6...
Cloud-технологіїЕОМ6...
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри АПОТ (вибіркові)
Системи цифрової обробки інформаціїЕОМ......
Захист інформації в КСМБІТ......
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ5......
Cloud-технологіїАПОТ......
Комп'ютерні системи автоматичного керуванняАПОТ...
Технології просування Internet-ресурсівАПОТ...
Логічне моделюванняАПОТ......
Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Ч. І.АПОТ...
Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Ч. ІІ.АПОТ...
Проектування та тестування цифрових систем на ПЛІСАПОТ......
Мобільні системиАПОТ......
WEB-програмуванняАПОТ...
IoTАПОТ......
Спеціалізовані алгоритми та архітектураАПОТ...
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з нимиАПОТ...