Навчальний план підготовки бакалаврів 2018 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Комп’ютерна інженерія”

Навчальний план (вступ на основі повної загальної середньої освіти) затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 5 від 10.04.2018 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)
Основи праваФілософії1...
Українське фахове мовленняУкраїнознавства2...
ФілософіяФілософії3...
Іноземна моваІМ1-4......
Фізичне вихованняФВС1-7......
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Психологія сприйняття та переробки інформаціїФілософії4...
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптаціїФілософії4...
Соціальна психологія та конфліктологіяФілософії4...
Психологія управлінняФілософії4...
Стилістика наукового текстуУкраїнознавства4...
Україна-Європейський Союз: порівняльна характеристика ідентичностіУкраїнознавства4...
ЛогікаФілософії5...
Політичні проблеми сучасного суспільстваФілософії5...
Історія науки і технікиФілософії5...
Етичні проблеми сучасного суспільстваФілософії5...
Імідж сучасного спеціалістаФілософії5...
Історія української культури в контексті світовоїУкраїнознавства5...
Безпека праці в ІТ-індустріїОП5.........
Інформаційне суспільствоФілософії6...
Соціологія та соціальні технологіїФілософії6...
Глобальні проблеми сучасностіФілософії6...
Правові основи професійної діяльностіФілософії6...
Soft Skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентностіФілософії6...
Гендерні проблеми сучасного суспільстваФілософії6...
Організація керування умовами праціОП6...
Екологічна безпека життєдіяльностіОП6...
Іноземна мова для професійної комунікаціїІМ5,6...
Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни (обов'язкові)
Вища математикаВМ1,2......
ФізикаФізики1,2......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Безпека життєдіяльностіОП2......
Економіка і бізнесЕК7......
Дискретна математикаАПОТ1...
Теорія ймовірності та матстатистикаПМ2......
ПрограмуванняІнформатики1,2......
Теорія електричних та магнітних кілБМІ3......
Комп'ютерна логікаАПОТ3,4......
Комп'ютерна електронікаЕОМ4......
Архітектура комп'ютерівЕОМ4,5......
Системне програмне забезпеченняЕОМ5......
Технології проектування КСАПОТ7...
Виробнича практикаЕОМ6.........
Передатестаційна практикаЕОМ8.........
Атестаційна роботаЕОМ8Методичні вказівки до організації виконання та захисту бакалаврських атест. робіт
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки (обов'язкові)
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ1......
Основи побудови та функціонування ОСЕОМ1......
Алгоритми та структури данихЕОМ2......
Методи та засоби цифрової обробки інформаціїЕОМ3,4.........
Системне програмування ЕОМ3,4......
Організація баз данихЕОМ4......
Комп'ютерна схемотехнікаЕОМ5,6......
Інженерія програмного забезпеченняАПОТ6...
SoCАПОТ6...
Комп'ютерні системиЕОМ7......
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ7......
Комп'ютерні мережіЕОМ7,8......
Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією КСМ за профілем випускової кафедри ЕОМ (вибіркові)
Блок 1
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Захист інформації в КСМБІТ7......
Мат. пакети в моделюванні КСЕОМ5......
Системи керування базами данихЕОМ5...
Internet-технологіїЕОМ5,6...
Моделювання системЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6...
Переферійні пристрої в КСЕОМ6...
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиЕОМ7......
Формування зображень в комп'ютерній графіціЕОМ8...
Комп'ютерні засоби збору та обробки технологічної інформаціїЕОМ8...
Апаратні засоби комп'ютерних мережЕОМ8...
Cloud-технологіїЕОМ8...
Блок 2
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Системи керування базами данихПІ3.........
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ5......
Моделювання системСТ5.........
Internet-технологіїЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ5...
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиПЕЕА6.........
Промислові мережіЕОМ6.........
Канали передачі інформаціїМІРЕС6.........
Мобільні сенсорні мережіЕОМ7.........
Локальні та безпровідні мережіЕОМ7......
Захист інформації в КСМАПОТ8......
Інтелектуальна робототехнікаЕОМ8......
Платформа .NETЕОМ8.........
Менеджмент комп'ютерних мережІУС8.........
Блок 3
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Захист інформації в КСМБІТ7......
Системні інтерфейси та інтерфейси користувачаЕОМ5...
Системи керування базами данихЕОМ5...
Internet-технологіїЕОМ5,6...
Моделювання системЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6...
Програмування на PythonЕОМ6......
Шаблони проектування та технології розробкиЕОМ7...
Програмування мобільних пристроївЕОМ8.........
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ8......
Програмування графічних процесорівЕОМ8...
Cloud-технологіїЕОМ8...
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри АПОТ (вибіркові)
Блок 4
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Захист інформації в КСМБІТ7......
Комп'ютерні системи автоматичного керуванняАПОТ5...
Технології просування Internet-ресурсівАПОТ5...
Логічне моделюванняАПОТ5......
Спеціалізовані мікроконтролерні системиАПОТ5,6...
Проектування та тестування цифрових систем на ПЛІСАПОТ6......
Мобільні системиАПОТ6......
Cloud-технологіїАПОТ7......
WEB-програмуванняАПОТ8...
IoTАПОТ8......
Спеціалізовані алгоритми та архітектураАПОТ8...
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з нимиАПОТ8...