Навчальний план підготовки магістрів 2018 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОНП “Комп’ютерні системи та мережі” (термін навчання 1 р. 9 міс.)

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Інтелектуальна власністьПІ2......
Іноземна мова за професійним спрямуваннямІМ2.........
Філософські проблеми наукового пізнанняФілософії2...
Педагогіка вищої школиФілософії2...
Економічне обгрунтування проектівЕК2.........
Фізичне вихованняФВС1......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське правоЕОМ1
Корпоративні комп'ютерні мережіЕОМ1
Науково-дослідна практикаЕОМ4...
Атестаційна роботаЕОМ4...
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Комп'ютерні системи та мережі" за профілем випускової кафедри ЕОМ (обов'язкові)
Інтелектуальні комп'ютерні системиЕОМ1...
Мультисервісні комп'ютерні мережіЕОМ1
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управлінняЕОМ1
Елементи комп'ютерних систем на базі експертних знаньЕОМ1......
Паралельне моделювання на інноваційних НРС-системахЕОМ2.........
Сучасні технології аналізу данихЕОМ2
Проектування спецпроцесорівЕОМ2
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Комп'ютерні системи та мережі" (вибіркові)
Блок 1
Спеціальні розділи комп'ютерної графікиЕОМ1...
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ2...
Технології виявлення загроз в комп'ютерних мережахЕОМ2...
Складні мобільні обчислювальні системиЕОМ2......
Нейронні обчислювальні структуриЕОМ2......
Оверлейні комп'ютерні мережіЕОМ3.........
Сучасні інформаційні технології в управлінніЕОМ3...
Використання ЕОМ в наукових дослідженняхЕОМ3
Експертні системиЕОМ3...
Принципи адміністрування мережевих сервісівЕОМ3.........
Проектування вбудованих системЕОМ3.........
Блок 2
Спеціальні питання адміністрування комп'ютерних мережЕОМ1.........
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ2...
Оптимізація комп'ютерних мережЕОМ2.........
Технології виявлення загроз в комп'ютерних мережахЕОМ2...
Безпровідні мережі та мережі спеціального призначенняЕОМ2.........
Корпоративні інформаційні системиЕОМ3.........
Теоретичні основи побудови безпечних системЕОМ3.........
Тестування та якість програмного забезпеченняЕОМ3.........
Спеціальні розділи робототехнікиЕОМ3.........
Експертні системиЕОМ3...
Тестування та тестопридатне проектування цифрових системЕОМ3.........