План підготовки за освітньо-науковою програмою “Системне програмування” (строк навчання 1 рік 9 місяців) 2018 року прийому

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)

Назва дисципліни

Кафедра

Анотація

Робоча програма

КНМЗ

Інтелектуальна власність

ПІ

 

 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІМ

 

 

 

Філософські проблеми наукового пізнання

Філос.

 

 

 

Педагогіка вищої школи

Філос.

 

 

 

Економічне обґрунтування проектів

ЕК

 

 

 

Дисципліни базової (професійної підготовки) за спеціальністю (обов’язкові)

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

ЕОМ

 

 

 

Корпоративні комп’ютерні мережі

ЕОМ

 

 

 

Науково-дослідна практика

ЕОМ

 

 

 

Атестаційна робота

ЕОМ

 

 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (обов’язкові)

Інтелектуальні комп’ютерні системи

ЕОМ

 

 

 

Мультисервісні комп’ютерні мережі

ЕОМ

 

 

 

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

ЕОМ

 

 

 

Методи та алгоритми управління ІТ-проектами

ЕОМ

 

 

 

Сучасні технології аналізу даних

ЕОМ

 

 

 

Проектування спецпроцесорів

ЕОМ

 

 

 

Технології високопродуктивних хмарних обчислень

ЕОМ

 

 

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (вибіркові)

Використання ЕОМ в наукових дослідженнях

ЕОМ

 

 

 

Моделювання нейронних обчислювальних структур

ЕОМ

 

 

 

Системи штучного інтелекту

ЕОМ

 

 

 

Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень

ЕОМ

 

 

 

Імунні обчислювальні системи

ЕОМ

 

 

 

Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж

ЕОМ

 

 

 

Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах

ЕОМ

 

 

 

Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища

ЕОМ

 

 

 

Програмування складних мобільних обчислювальних систем

ЕОМ

 

 

 

Системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж

ЕОМ

 

 

 

Методи виявлення загроз в інформаційних та комп’ютерних системах

ЕОМ

 

 

 

Спеціальні розділи комп’ютерної графіки

ЕОМ

 

 

 

Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж

ЕОМ

 

 

 

Технології виявлення загроз в комп’ютерних мережах

ЕОМ

 

 

 

Складні мобільні обчислювальні системи

ЕОМ

 

 

 

Сучасні інформаційні технології в управлінні

ЕОМ

 

 

 

Експертні системи

ЕОМ

 

 

 

Принципи адміністрування розподілених мережевих сервісів

ЕОМ

 

 

 

Проектування вбудованих систем

ЕОМ