Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів 2019 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Комп’ютерна інженерія”

Інтегрований навчальний план (вступ на основі диплому молодшого спеціаліста) затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 4 від 29.03.2019 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)
Основи праваФілософіїперезалік
Основи правознавстваФілософіїперезалік
Українське фахове мовленняУкраїнознавстваперезалік
Українська мова (за професійним спрямуванням)Українознавстваперезалік
Історія УкраїниУкраїнознавстваперезалік
ФілософіяФілософії1...
Іноземна моваІМ1,2......
Фізичне вихованняФВС1-5...
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Психологія сприйняття та переробки інформаціїФілософіїперезалік
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптаціїФілософіїперезалік
Соціальна психологія та конфліктологіяФілософіїперезалік
Психологія управлінняФілософіїперезалік
Стилістика наукового текстуУкраїнознавстваперезалік
Україна-Європейський Союз: порівняльна характеристика ідентичностіУкраїнознавстваперезалік
Соціальна психологіяФілософіїперезалік
ЛогікаФілософії3...
Політичні проблеми сучасного суспільстваФілософії3...
Історія науки і технікиФілософії3...
Етичні проблеми сучасного суспільстваФілософії3...
Імідж сучасного спеціалістаФілософії3...
Історія української культури в контексті світовоїУкраїнознавства3...
Безпека праці в індустрії ІТ-технологійОП3...
Інформаційне суспільствоФілософії4...
Соціологія та соціальні технологіїФілософії4...
Глобальні проблеми сучасностіФілософії4...
Правові основи професійної діяльностіФілософії4...
Soft Skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентностіФілософії4...
Гендерні проблеми сучасного суспільстваФілософії4...
Організація керування умовами праціОП4...
Екологічна безпека життєдіяльностіОП4...
Іноземна мова для професійної комунікаціїІМ3,4...
Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни (обов'язкові)
Вища математикаВМ1......
ФізикаФізики1......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Безпека життєдіяльностіОПперезалік
Безпека життєдіяльності та охорона праціОПперезалік
Охорона праці в галузіОПперезалік
Економіка і бізнесЕК5......
Дискретна математикаАПОТ1...
Теорія ймовірності та матстатистикаПМперезалік
ПрограмуванняІнформатики1......
Теорія електричних та магнітних кілБМІперезалік
Комп'ютерна логікаАПОТ2......
Комп'ютерна електронікаЕОМ2......
Архітектура комп'ютерівЕОМ2,3......
Системне програмне забезпеченняЕОМ3......
Технології проектування КСАПОТ5...
Виробнича практикаЕОМ-.........
Передатестаційна практикаЕОМ5.........
Атестаційна роботаЕОМ6Методичні вказівки до організації виконання та захисту бакалаврських атест. робіт
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
123 - Комп'ютерна інженерія (обов'язкові)
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМперезалік
Вступ до спеціальностіЕОМперезалік
Основи побудови та функціонування ОСЕОМперезалік
Операційні системиЕОМперезалік
Алгоритми та структури данихЕОМ1......
Методи та засоби цифрової обробки інформаціїЕОМ1,2.........
Системне програмування ЕОМ2......
Організація баз данихЕОМ2......
Комп'ютерна схемотехнікаЕОМ3,4......
Інженерія програмного забезпеченняАПОТ4...
SoCАПОТ4...
Комп'ютерні системиЕОМ5......
Паралельні та розподілені обчисленняЕОМ5......
Комп'ютерні мережіЕОМ5,6......
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри ЕОМ (вибіркові)
Блок 1
Мови опису апаратних засобів АПОТ1...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ2...
Захист інформації в КСМБІТ5......
Мат. пакети в моделюванні КСЕОМ3......
Системи керування базами данихЕОМ3...
Internet-технологіїЕОМ3,4...
Моделювання системЕОМ3...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ4...
Переферійні пристрої в КСЕОМ4...
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиАПОТ5......
Формування зображень в комп'ютерній графіціЕОМ6...
Комп'ютерні засоби збору та обробки технологічної інформаціїЕОМ6...
Апаратні засоби комп'ютерних мережЕОМ6...
Cloud-технологіїЕОМ6...
Блок 2
Мови опису апаратних засобів АПОТ1...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ1...
Захист інформації в КСМАПОТ5......
Системні інтерфейси та інтерфейси користувачаЕОМ3...
Системи керування базами данихЕОМ3...
Internet-технологіїЕОМ2,3...
Моделювання системЕОМ3...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ4...
Програмування на PythonЕОМ4......
Шаблони проектування та технології розробкиЕОМ5...
Програмування мобільних пристроївЕОМ6.........
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ6......
Програмування графічних процесорівЕОМ6...
Cloud-технологіїЕОМ6...
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри АПОТ (вибіркові)
Блок 4
Мови опису апаратних засобів АПОТ1...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ1...
Захист інформації в КСМБІТ5......
Комп'ютерні системи автоматичного керуванняАПОТ3...
Технології просування Internet-ресурсівАПОТ3...
Логічне моделюванняАПОТ3......
Спеціалізовані мікроконтролерні системиАПОТ3,4...
Проектування та тестування цифрових систем на ПЛІСАПОТ4......
Мобільні системиАПОТ4......
Cloud-технологіїАПОТ5......
WEB-програмуванняАПОТ6...
IoTАПОТ6......
Спеціалізовані алгоритми та архітектураАПОТ6...
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з нимиАПОТ6...