Навчальний план підготовки бакалаврів 2019 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Комп’ютерна інженерія”

Навчальний план (вступ на основі повної загальної середньої освіти) затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 4 від 29.03.2019 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)
Українське фахове мовленняУкраїнознавства2...
*Українська мова як іноземнаМП1-3
(7)
......
ФілософіяФілософії3...
Іноземна моваІМ1-4......
Основи праваФілософії1...
Фізичне вихованняФВС1-7...
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Психологія сприйняття та переробки інформаціїФілософії4...
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптаціїФілософії4...
Соціальна психологія та конфліктологіяФілософії4...
Психологія управлінняФілософії4...
Стилістика наукового текстуУкраїнознавства4...
Україна-Європейський Союз: порівняльна характеристика ідентичностіУкраїнознавства4...
ЛогікаФілософії5...
Політичні проблеми сучасного суспільстваФілософії5...
Історія науки і технікиФілософії5...
Етичні проблеми сучасного суспільстваФілософії5...
Імідж сучасного спеціалістаФілософії5...
Демократія: від теорії до практикиУкраїнознавства5...
Безпека праці в індустрії ІТ-технологійОП5...
Інформаційне суспільствоФілософії6...
Соціологія та соціальні технологіїФілософії6...
Глобальні проблеми сучасностіФілософії6...
Правові основи професійної діяльностіФілософії6...
Soft Skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентностіФілософії6...
Гендерні проблеми сучасного суспільстваФілософії6...
Організація керування умовами праціОП6...
Екологічна безпека життєдіяльностіОП6...
Іноземна мова для професійної комунікаціїІМ5,6...
*Українська мова як іноземнаМП5,6......
Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни (обов'язкові)
Вища математикаВМ1,2......
ФізикаФізики1,2......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Безпека життєдіяльностіОП2......
Економіка і бізнесЕК7......
Дискретна математикаАПОТ1...
Теорія ймовірності та матстатистикаПМ2......
ПрограмуванняІнформатики1,2......
Теорія електричних та магнітних кілБМІ3......
Комп'ютерна логікаАПОТ3,4......
Комп'ютерна електронікаЕОМ4......
Архітектура комп'ютерівЕОМ4,5......
Системне програмне забезпеченняЕОМ6......
Технології проектування КСАПОТ7...
Виробнича практикаЕОМ6.........
Передатестаційна практикаЕОМ8.........
Атестаційна роботаЕОМ8Методичні вказівки до організації виконання та захисту бакалаврських атест. робіт
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
123 - Комп'ютерна інженерія (обов'язкові)
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ1......
Основи побудови та функціонування ОСЕОМ1......
Алгоритми та структури данихЕОМ2......
Методи та засоби цифрової обробки інформаціїЕОМ3,4.........
Системне програмування ЕОМ3,4......
Організація баз данихЕОМ4......
Комп'ютерна схемотехнікаТІ 25,6......
Інженерія програмного забезпеченняАПОТ6...
SoCАПОТ6...
Комп'ютерні системиЕОМ7......
Паралельні та розподілені обчисленняТІ 27......
Комп'ютерні мережіЕОМ7,8......
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри ЕОМ (вибіркові)
Блок 1
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Мат. пакети в моделюванні КСЕОМ5......
Системи керування базами данихЕОМ5...
Internet-технологіїЕОМ5,6...
Моделювання системЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6...
Переферійні пристрої в КСЕОМ6...
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиЕОМ7......
Захист інформації в КСМБІТ7......
Формування зображень в комп'ютерній графіціЕОМ8...
Комп'ютерні засоби збору та обробки технологічної інформаціїЕОМ8...
Апаратні засоби комп'ютерних мережЕОМ8...
Cloud-технологіїЕОМ8...
Блок 2
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ5......
Системи керування базами данихЕОМ5...
Internet-технологіїЕОМ5,6...
Моделювання системЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6...
Локальні та безпровідні мережіЕОМ6......
Менеджмент комп'ютерних мережІУС7.........
Захист інформації в КСМАПОТ7......
Мобільні сенсорні мережіІМІ8.........
Промислові мережіЕОМ8.........
Канали передачі інформаціїМІРЕС8.........
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиПЕЕА8.........
Блок 3
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ5......
Системи керування базами данихЕОМ5...
Internet-технологіїЕОМ5,6...
Моделювання системЕОМ5...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ6...
Програмування на PythonЕОМ6......
Шаблони проектування та технології розробкиЕОМ7...
Захист інформації в КСМБІТ7......
Програмування мобільних пристроївЕОМ8.........
Системні інтерфейси та інтерфейси користувачаЕОМ8...
Програмування графічних процесорівЕОМ8...
Cloud-технологіїЕОМ8...
Дисципліни професійної та практичної підготовки за профілем випускової кафедри АПОТ (вибіркові)
Блок 4
Мови опису апаратних засобів АПОТ3...
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3...
Комп'ютерні системи автоматичного керуванняАПОТ5...
Технології просування Internet-ресурсівАПОТ5...
Логічне моделюванняАПОТ5......
Спеціалізовані мікроконтролерні системиАПОТ5,6...
Проектування та тестування цифрових систем на ПЛІСАПОТ6......
Мобільні системиАПОТ6......
Захист інформації в КСМБІТ7......
Cloud-технологіїАПОТ7......
WEB-програмуванняАПОТ8...
Спеціалізовані алгоритми та архітектураАПОТ8...
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з нимиАПОТ8...
IoTАПОТ8......