Навчальний план підготовки магістрів 2019 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОНП “Системне програмування” (термін навчання 1 р. 9 міс.)

Навчальний план затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 4 від 29.03.2019 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально-методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Інтелектуальна власністьПІ2......
Іноземна мова за професійним спрямуваннямІМ2.........
Філософські проблеми наукового пізнанняФілософії2...
Педагогіка вищої школиФілософії2...
Економічне обгрунтування проектівЕК2.........
Фізичне вихованняФВС1......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське правоЕОМ1
*Українська мова як іноземнаМП1......
Корпоративні комп'ютерні мережіЕОМ1
Науково-дослідна практикаЕОМ4......
Атестаційна роботаЕОМ4...
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Системне програмування" за профілем випускової кафедри ЕОМ (обов'язкові)
Ресурсно-залежні мережні структуриЕОМ1...
Програмні засоби оверлейних комп'ютерних мережЕОМ1
Машинне навчання та аналіз данихЕОМ1...
Мультисервісні комп'ютерні мережіЕОМ1
Методи та алгоритми управління ІТ-проектамиЕОМ2
Програмування Embedded systemЕОМ2
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управлінняЕОМ1
Технології високопродуктивних хмарних обчисленьЕОМ2
Сучасні технології аналізу данихЕОМ2
Проектування спецпроцесорівЕОМ2
Проектування операційних систем, утиліт, драйверівЕОМ3......
Сучасні технології аналізу великих данихЕОМ3......
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Системне програмування" (вибіркові)
Блок 1
Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовищаЕОМ2
Інтелектуальні інформаційні технології в комп'ютерних системахЕОМ2
Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчисленьЕОМ3...
Спеціальні розділи програмування на платформі .NETЕОМ3......
Методи рішення задач загального призначення на графічних процесорахЕОМ3......
Програмне забезпечення мережевих сервісівЕОМ3......
Блок 2
Embedded systemЕОМ1...
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ2...
Проектування Embedded systemЕОМ3......
Експерні системиЕОМ3...
Принципи адміністрування мережевих сервісівЕОМ3.........
Big DataЕОМ3......