Навчальний план підготовки магістрів 2019 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Комп’ютерні системи та мережі” (термін навчання 1 р. 9 міс.)

Навчальний план затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 4 від 29.03.2019 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Інтелектуальна власністьПІ2......
Іноземна мова за професійним спрямуваннямІМ2.........
Філософські проблеми наукового пізнанняФілософії2...
Педагогіка вищої школиФілософії2...
Економічне обгрунтування проектівЕК2.........
Фізичне вихованняФВС1......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське правоЕОМ1...
*Українська мова як іноземнаМП1......
Корпоративні комп'ютерні мережіЕОМ1...
ПередатестаційнаЕОМ3.........
Атестаційна роботаЕОМ3...
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Комп'ютерні системи та мережі" за профілем випускової кафедри ЕОМ (обов'язкові)
Машинне навчання та аналіз данихЕОМ1......
Мультисервісні комп'ютерні мережіЕОМ1...
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управлінняЕОМ2......
Елементи комп'ютерних систем на базі експертних знаньЕОМ1......
Паралельне моделювання на інноваційних НРС-системахЕОМ2.........
Сучасні технології аналізу данихЕОМ2...
Проектування спецпроцесорівЕОМ2...
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Комп'ютерні системи та мережі" (вибіркові)
Блок 1
Спеціальні розділи комп'ютерної графікиЕОМ1......
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ2...
Embedded systemЕОМ1...
Технології виявлення загроз в комп'ютерних мережахЕОМ2......
Глибоке навчання та нейронні мережіЕОМ2.........
Оверлейні комп'ютерні мережіЕОМ3.........
Сучасні інформаційні технології в управлінніЕОМ3.........
Проектування Embedded systemЕОМ3.........
Експертні системиЕОМ3...
Принципи адміністрування мережевих сервісівЕОМ3.........
Блок 2
Спеціальні питання адміністрування комп'ютерних мережІУС1.........
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ2...
Оптимізація комп'ютерних мережІУС2.........
Технології виявлення загроз в комп'ютерних мережахАПОТ1.........
Безпровідні мережі та мережі спеціального призначенняЕОМ2.........
Корпоративні інформаційні системиЕОМ3.........
Теоретичні основи побудови безпечних системЕОМ3.........
Тестування та якість програмного забезпеченняІнформатики3.........
Спеціальні розділи робототехнікиЕОМ3.........
Експертні системиЕОМ3...
Тестування та тестопридатне проектування цифрових системАПОТ3.........