Навчальний план підготовки магістрів 2019 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Системне програмування” (термін навчання 1 р. 4 міс.)

Навчальний план затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 4 від 29.03.2019 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Інтелектуальна власністьПІ2......
Іноземна мова за професійним спрямуваннямІМ2.........
Філософські проблеми наукового пізнанняФілософії2...
Педагогіка вищої школиФілософії2...
Економічне обгрунтування проектівЕК2......
Фізичне вихованняФВС1......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське правоЕОМ1...
*Українська мова як іноземнаМП1......
Корпоративні комп'ютерні мережіЕОМ1...
ПередатестаційнаЕОМ3.........
Атестаційна роботаЕОМ3...
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Системне програмування" за профілем випускової кафедри ЕОМ (обов'язкові)
Машинне навчання та аналіз данихЕОМ1......
Мультисервісні комп'ютерні мережіЕОМ2...
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управлінняЕОМ1......
Методи та алгоритми управління ІТ-проектамиЕОМ1...
Технології високопродуктивних хмарних обчисленьЕОМ2...
Сучасні технології аналізу данихЕОМ2...
Проектування спецпроцесорівЕОМ2...
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Системне програмування" (вибіркові)
Блок 1
Програмні засоби оверлейних комп'ютерних мережЕОМ1...
Ресурсно-залежні мережні структуриЕОМ1......
Програмування Embedded systemЕОМ2...
Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовищаЕОМ2...
Інтелектуальні інформаційні технології в комп'ютерних системахЕОМ2...
Блок 2
Спеціальні розділи комп'ютерної графікиЕОМ1......
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ1...
Embedded systemЕОМ2...
Технології виявлення загроз в комп'ютерних мережахЕОМ2......
Глибоке навчання та нейронні мережіЕОМ2.........