Навчальний план підготовки бакалаврів 2020 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОПП “Комп’ютерна інженерія”

Навчальний план (вступ на основі повної загальної середньої освіти) затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 2 від 24.02.2020 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; Ссиллабус (навчальна програма дисципліни); РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАСРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)
Українське фахове мовленняУкраїнознавства1......
Іноземна моваІМ1-4......
*Українська мова як іноземнаМП1-4
(7)
......
ФілософіяФілософії3...
Основи праваФілософії2...
Фізичне вихованняФВС1-7.........
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Психологія сприйняття та переробки інформаціїФілософії4...
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптаціїФілософії4...
Соціальна психологія та конфліктологіяФілософії4...
Психологія управлінняФілософії4...
Стилістика наукового текстуУкраїнознавства4...
Україна-Європейський Союз: порівняльна характеристика ідентичностіУкраїнознавства4...
ЛогікаФілософії6...
Політичні проблеми сучасного суспільстваФілософії6...
Історія науки і технікиФілософії6...
Етичні проблеми сучасного суспільстваФілософії6...
Імідж сучасного спеціалістаФілософії6...
Історія української культури в контексті світовоїУкраїнознавства6...
Безпека праці в індустрії ІТ-технологійОП6...
Екологічна безпека життєдіяльностіОП6...
Інформаційне суспільствоФілософії5...
Соціологія та соціальні технологіїФілософії5...
Глобальні проблеми сучасностіФілософії5...
Правові основи професійної діяльностіФілософії5...
Право в ІТФілософії5............
Soft Skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентностіФілософії5...
Гендерні проблеми сучасного суспільстваФілософії5...
Організація керування умовами праціОП5...
Іноземна мова для професійної комунікаціїІМ5,6......
*Українська мова як іноземнаМП5,6......
Академічна іноземна мова. Практичний курсІМ6,7......
Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни (обов'язкові)
Вища математикаВМ1,2......
ФізикаФізики1,2......
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Безпека життєдіяльностіОП1......
Дискретна математикаАПОТ1......
Теорія ймовірності та матстатистикаПМ2.........
ПрограмуванняІнформатики1,2.........
Комп'ютерна логікаАПОТ3,4.........
Комп'ютерна електронікаЕОМ3......
Архітектура комп'ютерівЕОМ4,5......
Системне програмне забезпеченняЕОМ5.........
Системне програмуванняЕОМ3,4...
Мови опису апаратних засобівАПОТ4......
Виробнича практикаЕОМ6............
Передатестаційна практикаЕОМ8............
Атестаційна роботаЕОМ8Методичні вказівки до організації виконання та захисту бакалаврських атест. робіт
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
123 - Комп'ютерна інженерія (обов'язкові)
Основи побудови та функціонування ОСЕОМ1.........
Основи комп'ютерних обчисленьЕОМ2......
Алгоритми та структури данихЕОМ2......
Об'єктно-орієнтоване програмуванняАПОТ3......
Методи та засоби цифрової обробки інформаціїЕОМ3,4............
Організація баз данихЕОМ3......
Комп'ютерна схемотехнікаКІТС5,6.........
Технології проектування КСАПОТ7......
Інженерія програмного забезпечення?6......
SoCАПОТ6......
Комп'ютерні системиЕОМ7.........
Комп'ютерні мережіЕОМ7,8......
Захист інформації в КСМБІТ7.........
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
123 - Комп'ютерна інженерія (вибіркові)
SEOАПОТ4............
Системи керування базами данихЕОМ4......
Механізми боротьби зі шкідливим програмним забезпеченнямЕОМ4............
Cloud-технологіїАПОТ5.........
Комп'ютерні системи автоматичного керуванняАПОТ6......
Internet-технологіїЕОМ5,6...
Платформо-незалежні Java в комп'ютерній інженеріїЕОМ5,6...
C# та платформа .NetЕОМ5,6............
Основи обчислювального інтелектуКІТС5,6............
Логічне моделюванняАПОТ5.........
Моделювання системЕОМ5...
Програмні засоби візуалізації обчислювальних процедурЕОМ5.........
Основи віртуалізації комп'ютерних системКІТС5............
Спеціалізовані мікроконтролерні системиАПОТ5,6......
Функціональне програмуванняЕОМ5......
Основи робототехнікиКІТС5............
Основи комп'ютерної діагностикиАПОТ6......
Переферійні пристрої в КСЕОМ6......
Інтерфейси паралельного програмуванняЕОМ6.........
Основи контейнеризації DockerКІТС6............
Канали передачі інформаціїМІРЕС6............
Програмування на PythonЕОМ6.........
Сполучення комп'ютера з зовнішніми пристроямиКІТС6............
Інтелектуальні технології в IoTАПОТ7.........
Інтелектуальні розумні машиниЕОМ7............
Вступ до машинного навчання з TensorFlowКІТС7............
Інтелектуальна робототехнікаЕОМ7.........
WEB-програмуванняАПОТ7......
Системні інтерфейси та інтерфейси користувачаЕОМ7...
Шаблони проектування та технології розробкиЕОМ7...
Проектний менеджмент в ITКІТС7............
Мікроконтролери та мікроконтролерні системиПЕЕА7............
Мобільні системиАПОТ7.........
Методи обробки зображень на базі вбудованих апаратних платформЕОМ7.........
Програмування мобільних пристроївЕОМ7.........
Мікросервісна архітектураКІТС7............
Мобільні сенсорні мережіІМІ7............
Економіка і бізнесЕК7.........
МенеджментЕК7............
Бізнес-планування проектівЕК7............
Технології віртуалізації в комп'ютерних системахЕОМ8......
Паралельні та розподілені обчисленняКІТС8......
Менеджмент комп'ютерних мережІУС8............
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з нимиАПОТ8......
Комп'ютерні засоби збору та обробки технологічної інформаціїЕОМ8...
Формування зображень в комп'ютерній графіціЕОМ8......
Основи комп'ютерного зоруКІТС8............
Промислові мережіЕОМ8............
JScriptАПОТ8......
Cloud-технологіїЕОМ8...
Програмування графічних процесорівЕОМ8......
Платформа OpenStackКІТС8............
Локальні та безпровідні мережіЕОМ8.........
Спеціалізовані алгоритми та архітектураАПОТ8......
Апаратні засоби комп'ютерних мережЕОМ8...
Методи синтезу та оптимізації КСЕОМ8......
Вступ до DevOpsКІТС8............
Вбудовані системиЕОМ8............