Анотації дисциплін для магістрів 2020 року прийому

Дисципліни базової (професійної підготовки) за спеціальністю (обов’язкові)

Корпоративні комп’ютерні мережі

Науково-дослідна практика

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (обов’язкові)

Інтелектуальні системи підтримки рішень та управління

Машинне навчання та аналіз даних

Методи та алгоритми управління ІТ-проектами

Мультисервісні комп’ютерні мережі

Паралельне моделювання на інноваційних HPC системах

Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж

Програмування Embedded system

Проектування спецпроцесорів

Ресурсно-залежні мережеві структури

Сучасні технології аналізу великих даних

Сучасні технології аналізу даних

Технологія проектування операційних систем, утиліт та драйверів

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (вибіркові)

Big Data

Embedded system

Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж

Експертнi системи

Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах

Методи рішення задач загального призначення на графічних процесорах

Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища

Програмні засоби високопродуктивних хмарних обчислень

Спеціальні розділи програмування на .NET