Навчальний план підготовки магістрів 2020 року прийому денної форми навчання за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія”, ОНП “Системне програмування” (термін навчання 1 р. 9 міс.)

Навчальний план затверджено Вченою радою ХНУРЕ, протокол № 2 від 24.02.2020 року.

Позначення в таблиці: ⏳ – семестр/семестри, коли вивчається дисципліна; А – анотація навчальної дисципліни; Ссиллабус (навчальна програма дисципліни); РП – робоча програма дисципліни; КНМЗ комплекс навчально методичного забезпечення.

Назва дисципліниЗабезпечуюча кафедраАСРПКНМЗ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)
Інтелектуальна власністьПІ2.........
Ділова іноземна моваІМ2...
Філософські проблеми наукового пізнанняФілософії2...
Педагогіка вищої школиФілософії2...
Економічне обгрунтування проектівЕК2............
Фізичне вихованняФВС1.........
Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське правоЕОМ1......
*Українська мова як іноземнаМП1......
Корпоративні комп'ютерні мережіЕОМ1...
Науково-дослідна практикаЕОМ4.........
Атестаційна роботаЕОМ4...
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Системне програмування" за профілем випускової кафедри ЕОМ (обов'язкові)
Ресурсно-залежні мережні структуриЕОМ2......
Програмні засоби оверлейних комп'ютерних мережЕОМ1...
Машинне навчання та аналіз данихЕОМ1.........
Мультисервісні комп'ютерні мережіЕОМ2...
Методи та алгоритми управління ІТ-проектамиЕОМ1......
Програмування Embedded systemЕОМ1...
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управлінняЕОМ1......
Паралельне моделювання на інноваційних НРС-системахЕОМ3......
Сучасні технології аналізу данихЕОМ2...
Проектування спецпроцесорівЕОМ2......
Технологія проектування операційних систем, утиліт, драйверівЕОМ3.........
Сучасні технології аналізу великих данихЕОМ3......
Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
"Системне програмування" за профілем випускової кафедри ЕОМ (вибіркові)
Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовищаЕОМ2...
Embedded systemЕОМ2...
Інтелектуальні інформаційні технології в комп'ютерних системахЕОМ2......
Аналіз продуктивності комп'ютерних систем і мережЕОМ2......
Програмні засоби високопродуктивних хмарних обчисленьЕОМ2......
Проектування Embedded systemЕОМ2............
Спеціальні розділи програмування на платформі .NETЕОМ3......
Експерні системиЕОМ3...
Методи рішення задач загального призначення на графічних процесорахЕОМ3.........
Big DataЕОМ3.........
Програмування промислових систем реального часуЕОМ3............