Апаратно-програмний комплекс для визначення та логування даних про місцезнаходження

Область застосування пропонованої системи – стеження за маршрутом пересування транспортних засобів, спостереження за людьми похилого віку, тваринами, контролю за пересуванням учасників спортивних змагань.

Апаратно-програмний комплекс, у якому забезпечується можливість збору даних про місцезнаходження та доступу до них за допомогою відкритого API.

Апаратне рішення (GPS-маяк) засноване на використанні засобів мікроконтролера STM32F103C8T6 і програмних засобів платформи Arduino для створення керуючої програми для проектованого GPS-маяка на базі данного мікроконтролера. Для визначення GPS-координат і відправки отриманих даних по мережі GSM/GPRS використовується модуль SIM808, який поєднує в собі GSM модуль зв’язку та GPS навігацію. Для вирішення проблеми роботи GPS-маяка поза зоною дії мережі реалізований додатковий метод логування з використанням енергонезалежної пам’яті пристрою, для чого була обрана MicroSD карта як засіб зберігання даних і відповідний модуль для її підтримки.

Програмна частина реалізована у вигляді веб-сервера для збору, зберігання та обробки даних про місцезнаходження, отриманих з GPS-маяків, їх реєстрації в системі, створена за допомогою мови Python з використанням фреймворку Django та бібліотеки Django REST framework. В якості СУБД обрана SQLite.

Веб-сервер обробляє запити користувачів та маяків, надає можливість авторизації користувачів, зберігає дані про місцезнаходження від пристроїв, надає можливість користувачу або сторонньому веб-сервісу отримувати зібрані дані для вказаного пристрою за запитом, використовуючи при цьому формати JSON, KML або GPX.

Апаратна частина у даний час представлена на макетній платі у вигляді діючого прототипу.

Опис розробки відображено в науковій праці: “Чернов Д.В. Аппаратно-программный комплекс для определения и логирования данных о местоположении / Д.В. Чернов // XXIV Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», м. Харків, Україна, 7-9 квітня 2020 року”.

Керівник проекту: Іващенко Г.С., к.т.н., доцент кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

Виконавець: Чернов Д.В., студент групи КІУКІ-16-3 (реалізація у рамках бакалаврської роботи)