Post-graduate students and doctoral students of the department

Scientific adviser Post-graduate students
I II III IV T/S
Axak N. Diakov Oleksandr
Volk M. Demchuk V. Risukhin Maksym
Gorbachov V. Abdulrahman Kotayeba Batiaa
Kovalenko A. Koriakin Dmytro
Korablyov M. Gnidenko Volodymyr,

Chuprina Andrii

Lyashenko O. Allaham Musab Nur Eddin
Mikhal O. Logvin Anton Gavrylenko Dmytro
Ruban I. Bologova Natalia,

Makoveychuk Oleksandr (doctoral student)

Bedenko Dmytro,

Kruglikov Yegor

Rudenko O. Oleynik Kyrylo Romaniuk Oleksandr
Smelyakov K. Maymeskul Valentyn,

Tovchurechko Daria,

Polezhay Vitaliy

Sandrkin Denys
Udovenko S. Kushvid Yevgen Kelembet Danil