Scopus indexes department staff

ID X Y Z S
Allaham Musab Nur Eddin
Barkovska Olesia 24482907700 1 7 3 +
Bedenko Dmytro
Bezsonov Oleksandr 8698846100 4 31 38
Biletchenko Yurii +
Bologova Natalia 57203140922 1 1 4 +
Borysenko Viktor 57212172025 1 1 1 +
Bovchaliuk Stanislav 57200141012 1
Demchuk Vadym
Diachenko Vladyslav 57207260441 1 2 3 +
Dukh Yana 57207766737 1 +
Dziubenko Volodymyr +
Fedorchenko Volodymyr 57209318727 1
Filimonchuk Tetiana 57190949991 1 2 3 +
Fomichov Oleksandr +
Golubnichiy Dmytro 6504344206 1 1 3
Gorbachov Valeriy 56535422600 1 5 3 +
Gusiatin Maksym 57194703502 1 2 1 +
Gusiatin Volodymyr 57194704318 1 2 1 +
Ilyina Iryna 57202223262 1 +
Ivanisenko Igor 57188694373 4 8 37 +
Ivashchenko Georgiy +
Kargin Anatoliy 6603145071 3 9 12
Khalimova Svitlana +
Koriakin Dmytro
Kovalenko Andriy 56423229200 6 24 68 +
Kuchuk Georgiy 6507706464 5 12 49
Kruglikov Yegor
Lebediev Oleg 15069216000 1 5 2 +
Lebyodkina Alla +
Logvin Anton
Lukashov Sergii
Lyashenko Oleksiy 55658561300 1 4 5
Makoveychuk Oleksandr 57196074907 3 6 23
Martovytskyi Vitalii 57196940070 2 5 13 +
Maymeskul Valentyn
Maystrenko Galyna 16686992800 10
Mikhal Oleg 6506562747 1 8 3 +
Movsesyan Iana 56866413200 2 5 24 +
Mozhayev Oleksandr 57201729490 2 4 11
Nikitina Liudmyla
Nosyk Andrii +
Olizarenko Sergiy +
Partyka Stanislav 57204560890 1 1 5 +
Polezhay Vitalii 57204563457 1 1 3
Radchenko Vycheslav 57189376280 1 1 3 +
Risukhin Maksym 57207776225 1 1 1
Romanenkov Yuriy 57189377960 3 13 41
Rosinskiy Dmytro 57203139749 1 5 3 +
Ruban Ihor 7004018101 4 21 36
Rudenko Oleg 7005837246 4 48 43
Sandrkin Denys 57207757448 1 2 2 +
Sarancha Sergii 9637928200 1
Sevostianova Olena
Shmatko Oleksandr 6602623478 2 7 16
Smelyakov Kyrylo 57203149663 3 8 15 +
Smelyakov Sergii 24527617600 1 8 1
Sorokin Anton 55574520100 3
Svyrydov Artem 57203148553 1 2 1 +
Tkachov Vitalii 56485859400 4 10 42 +
Tkachova Tetiana 6602501256 1 3 1
Tokariev Volodymyr 57188622143 2 7 12 +
Torba Aleksandr 57191962512 1 +
Tovchyrechko Dariya
Tsymbal Oleksandr 36021627200 4
Volk Maksym 9636701100 1 7 5 +
Yankovskiy Oleksandr +
Yeryomina Natalia 57194558513 1 4 3 +
Zavyzistup Yuriy +
Znaidiuk Vasyl 57210340749 1

 x – h-index; y – publications; z – citations; + – staff member; ♦ – graduate student; ◊ – doctoral student; ♠ – moonlighting; ⊗ – ESE member.