Young Scientists

The Scientific Society of Young Scientists of Kharkiv National University of Radio Electronics is a body of public self-government of scientific youth of KhNURE.

The Scientific Society of Young Scientists from DEC includes:

Bedenko Dmitro
Bologova Natalia
Dukh Yana
Demchuk Vadym
Dyachenko Vladyslav
Yeremyna Natalia
Ivashchenko Georgiy
Koryakin Dmitro
Kruglikov Yegor 
Lebiodkina Alla
Lukashov Sergiy
Martovytskiy Vitalii
Maimeskul Valentyn
Movsesian Yana
Polezhay Vitalii
Radchenko Vyacheslav 
Rishukhin Maksym
Sandrkin Denys
Svyrydov Artem
Smelyakov Kyrylo
Sorokin Anton
Tkachov Vitalii 
Tovchirechko Daria
Fomichov Oleksander