КНМЗ дисциплін для магістрів 2018 року прийому

Дисципліни базової (професійної підготовки) за спеціальністю (обовязкові)

Корпоративні комп’ютерні мережі

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (обовязкові)

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

Методи та алгоритми управління ІТ-проектами

Мультисервісні комп’ютерні мережі

Проектування спецпроцесорів

Сучасні технології аналізу даних

Технології високопродуктивних хмарних обчислень

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (вибіркові)

Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж

Використання ЕОМ в наукових дослідженнях

Імунні обчислювальні системи

Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах

Методи виявлення загроз в інформаційних та комп’ютерних системах

Моделювання нейронних обчислювальних структур

Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища

Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж

Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень

Системи штучного інтелекту

Системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж

Спеціальні розділи комп’ютерної графіки

Сучасні інформаційні технології в управлінні

Технології виявлення загроз в комп’ютерних мережах