КНМЗ дисциплін для магістрів 2019 року прийому

Дисципліни базової (професійної підготовки) за спеціальністю (обовязкові)

Корпоративні комп’ютерні мережі

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (обовязкові)

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управління

Методи та алгоритми управління ІТ-проектами

Мультисервісні комп’ютерні мережі

Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж

Проектування спецпроцесорів

Сучасні технології аналізу даних

Технології високопродуктивних хмарних обчислень

Програмування Embedded System

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (вибіркові)

Embedded system

Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж

Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах

Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища

Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень