Анотації дисциплін для магістрів 2019 року прийому

Дисципліни базової (професійної підготовки) за спеціальністю (обовязкові)

Корпоративні комп’ютерні мережі

Науково-дослідна практика

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (обов’язкові)

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та управління

Методи та алгоритми управління ІТ-проектами

Мультисервісні комп’ютерні мережі

Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж

Проектування спецпроцесорів

Сучасні технології аналізу даних

Технології високопродуктивних хмарних обчислень

Ресурсно-залежні мережеві структури

Машинне навчання та аналіз даних

Програмування Embedded system

Проектування операційних систем, утиліт та драйверів

Сучасні технології аналізу великих даних

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (вибіркові)

Embedded system

Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж

Експертнi системи

Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах

Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища

Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень

Проектування Embedded system

Спеціальні розділи програмування на .NET

Методи рішення задач загального призначення на графічних процесорах

Програмне забезпечення мережних сервісів

Big Data