Кафедра підвела підсумки роботи Екзаменаційних комісій у осінньому семестрі 2020/2021 навчального року

Сьогодні на засіданні кафедри були підведені підсумки роботи Екзаменаційних комісій у осінньому семестрі 2020/2021 навчального року. Зокрема:

  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.18.1-2020 (освітньо-професійна програма “Комп’ютерні системи та мережі” другого (магістерського) рівня вищої освіти, денна форма навчання) д.т.н., професор, начальник кафедри Тактики радіотехнічних військ ХНУПС ім. І. Кожедуба Геннадій Худов надав звіт, згідно якого захистилося 16 студентів (на «відмінно» – 4 студенти; на «добре» – 10 студентів; на «задовільно» – 2 студентів; не з’явилися на захист 3 студенти);
  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.18.2-2020 (освітньо-професійна програма “Комп’ютерні системи та мережі” другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочна форма навчання) д.т.н., професорка, професорка кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем УДУЗТ Марина Мірошник надала звіт, згідно якого захистилося 12 студентів (на «відмінно» – 2 студенти; на «добре» – 8 студентів; на «задовільно» – 2 студентів);
  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.19.1-2020 (освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти, денна форма навчання) д.т.н., професор, начальник кафедри Математичного та програмного забезпечення АСУ ХНУПС ім. І. Кожедуба Максим Павленко надав звіт, згідно якого захистилося 19 студентів (на «відмінно» – 12 студентів; на «добре» – 5 студентів; на «задовільно» – 2 студентів);
  • Голова Екзаменаційної комісії № 1.19.2-2020 (освітньо-професійна програма “Системне програмування” другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочна форма навчання) д.т.н., професор, завідувач кафедри Обчислювальна техніка та програмування НТУ “ХПІ” Сергій Семенов надав звіт, згідно якого захистився 1 студент на оцінку «добре».

За результатами навчання в магістратурі та отриманими оцінками на захисті атестаційних робіт, кафедрою рекомендовано наступних студентів на отримання дипломів з відзнакою: БУДЬКО Анну Олексіївну, ГОНТАРЄВУ Дар’ю Владиславівну, КАЗЬМІНУ Дарину Радіонівну.

Вітаємо студентів-випускників кафедри з успішним завершенням навчання в Харківському національному університету радіоелектроніки!

У ХНУРЕ відбулась конференція трудового колективу

28 грудня у Харківському національному університеті радіоелектроніки, в режимі онлайн, відбулась конференція трудового колективу. Під час робочої зустрічі ректор Валерій Семенець виступив перед присутніми із доповіддю в рамках якої розповів про успіхи наукового та педагогічного колективу університету радіоелектроніки та підбив підсумки роботи вишу у 2020 році. Також під час заходу були обговорені нагальні питання стосовно діяльності ХНУРЕ у 2021 році.

Освітня програма “Комп’ютерна інженерія” отримала рекомендацію Харківського ІТ Кластеру

За результатами спільної роботи групи викладачів кафедри на чолі з завідувачем кафедри, професором Андрієм Коваленко, та членів Харківського ІТ Кластеру навчальний план освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» було адаптовано до вимог ІТ-індустрії. Про це свідчить рекомендація ІТ Кластеру , яка була отримана кафедрою 28 грудня 2020 року.

Дана подія свідчить про постійну співпрацю кафедри з ІТ-індустрією при розробці освітніх програм та навчальних планів всіх рівнів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі.

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

24 грудня 2020 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 Харківського національного університету радіоелектроніки, на якому відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри Електронних обчислювальних машин МАКОВЕЙЧУКА Олександра Миколайовича! 

Вітаємо Олександра Миколайовича та його наукового консультанта професора Рубана Ігоря Вікторовича з цією подією та бажаємо плідної роботи на благо вітчизняної науки!