Проектні групи

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 - КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
Проектна група першого (бакалаврського) рівня

ШКІЛЬ
Олександр
Сергійович

Керівник групи

ФІЛІПЕНКО
Інна
Вікторівна

Член групи

КОВАЛЕНКО
Андрій
Анатолійович

Член групи

ЛЯШЕНКО
Олексій
Сергійович

Член групи
Проектна група другого (магістерського) рівня

КРИВУЛЯ
Геннадій
Федорович

Керівник групи

ЛИТВИНОВА
Євгенія
Іванівна

Член групи

ЧУМАЧЕНКО
Світлана
Вікторівна

Член групи

ГОРБАЧОВ
Валерій
Олександрович

Член групи

МІХАЛЬ
Олег
Пилипович

Член групи
Проектна група третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії)

ЛИТВИНОВА
Євгенія
Іванівна

Керівник групи

ХАХАНОВ
Володимир
Іванович

Член групи

КОВАЛЕНКО
Андрій
Анатолійович

Член групи

АКСАК
Наталія
Георгіївна

Член групи
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ та ТЕХНОЛОГІЇ
Проектна група третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії)

РУБАН
Ігор
Вікторович

Керівник групи

СМЕЛЯКОВ
Кирило
Сергійович

Член групи

ВОЛК
Максим
Олександрович

Член групи