Робочі програми дисциплін для магістрів 2018 року прийому

Дисципліни базової (професійної підготовки) за спеціальністю (обов’язкові)

Корпоративні комп’ютерні мережі

Науково-дослідна практика 

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (обов’язкові)

Інтелектуальні комп’ютерні системи

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

Методи та алгоритми управління ІТ-проектами

Мультисервісні комп’ютерні мережі

Проектування спецпроцесорів

Сучасні технології аналізу даних

Технології високопродуктивних хмарних обчислень

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою СП (вибіркові)

Використання ЕОМ в наукових дослідженнях

Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах

Імунні обчислювальні системи

Методи виявлення загроз в інформаційних та комп’ютерних системах

Моделювання нейронних обчислювальних структур

Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища

Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень

Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж

Програмування складних мобільних обчислювальних систем

Системи штучного інтелекту

Системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж