Професор Смеляков К.С. взяв участь в роботі експертної комісії МОН України з акредитації

Професор Смеляков К.С. взяв участь в роботі експертної комісії МОН України з акредитації освітньо-професійної програми ІУСТ зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки на кафедрі Комп’ютерних наук факультету Інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ) згідно Наказу МОН України від 06.12.2018 № 2538-л.

23-й Міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) запрошує студентів, аспірантів та молодих учених прийняти участь у роботі 23-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ», що відбудеться 16 – 18 квітня 2019 р.
В рамках Форуму будуть проведені 11 тематичних конференцій.
Робочі мови Форуму – українська, російська, англійська.
Планується видання збірників тез доповідей по тематичним конференціям до початку форуму.
ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ ФОРУМУ необхідно надати особисто до НДВ (кімн. 437):
— Тези доповіді в одному примірнику, не більш 1 тези від одного автора та не більше 3 співавторів, оформлені у відповідності з вимогами, підписані науковим керівником.
— Заявку із зазначенням тематичної конференції форуму та секції.
— Електронну версію тез доповіді.
— Копію документа, яка підтверджує оплату оргвнеску.
ОСТАННІЙ СТРОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 22 лютого 2019 р.
Тези доповідей, які оформлені не за вимогами – не приймаються.
Форум проводиться на підставі самофінансування, за рахунок коштів його учасників.
Оргвнесок для учасників від ХНУРЕ складає 60 грн. та включає в себе видання програми, збірників наукових праць (трудів) Форуму, а також витрати, пов’язані з покриттям витрат на організацію и проведення Форуму.

Контактний телефон: 702-13-97; E-mail: mref21@nure.ua

Молоді вчені кафедри ЕОМ взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні системи та технології в медицині»

30 листопада відбулося засідання круглого столу молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Інформаційні системи та технології в медицині: сучаснівиклики та перспективи» в рамках I Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM-2018. Молоді науковці обговорювали тенденції використання у медицині новітніх розробок та інноваційних систем для діагностики, а також профілактику та лікування захворювань із впровадженням сучасних технологій.

Кафедру ЕОМ представив ст. викладач, заступник Голови ради молодих учених ХНУРЕ Ткачов Віталій, представивши проект «Інтелектуальна система визначення заборонених для вживання продуктів харчування», розроблений разом зі студентами-магістрами Серндечним Віталієм та Волошиним Владиславом.

Преподаватели кафедры взяли участие в Международной научно-практической конференции ИТБ-2018

27 ноября 2018 г. на базе Института проблем регистрации информации НАН Украины прошла XVIII Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и безопасность», которая проводилась с целью обмена опытом, укрепления сотрудничества и налаживания диалога по вопросам управления рисками, повышения квалификации по международным стандартам.

В рамках совместного выполнения научно-исследовательских работ по ИПРИ НАН Украины по заказу Государственного фонда фундаментальных исследований Украины, в конференции приняли участие профессор Геннадий Чурюмов, доцент Владимир Токарев и старшие преподаватели Виталий Ткачев и Владислав Дяченко.

Кроме того, в ходе конференции руководитель проблемной научной группы кафедры ЭВМ, профессор Кирилл Смеляков, вместе с магистром Станиславом Белевцова представили научные работы, которые были выполнены в соавторстве с Игорем Рубаном, Анастасией Чуприной, Дмитрием Сумцовым, Андреем Арсеновим, Александром Бутько и Алесандром Масловским.