Проекты для бакалавров третьего курса в рамках проведения производственной практики в 2019/2020 уч. году

Уважаемые студенты третьего курса!

Благодарим за Вашу активность!


Інформація про проектК-ть вакантних місцьЗдобувачі
Веб-застосунок для моніторінгу БД комп'ютерної системи керування
Анотація: розробка веб-інтерфейсу, який дозволяє надсилати запити до БД (MySQL) та виводити на екран результат у вигляді таблиць з значеннями. Можливість по цим даним будувати графіки (значення параметру/час).

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML-діаграм, код застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 2 команди.

Ментори: доц. Ляшенко О.С., доц. Знайдюк В.Г.
0Команда "Альфа"
Гудзинський І.В.
(КІУКІ-17-4)
Мірошниченко Р.О.
(КІУКІ-17-4)
Коротецький О.О.
(КІУКІ-17-4)

Команда "Омега"
Терещенко О.В.
(КІУКІ-17-5)
Куцин В.Ю.
(КІУКІ-17-5)
Запорожець Н.О.
(КІУКІ-17-5)

Команда "Унікум"
Ткачук О.К.
(КІУКІ-17-3)
Літвінова А.Ю.
(КІУКІ-17-3)
Месенджер з використанням криптографічних протоколів
Анотація: розробка месенджера для передачі повідомлень з можливістю обирати криптографічний протокол (RSA, ДСТУ4145, Каліна) перед кожним сеансом.

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, код застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Кривуля О.Г.
(КІУКІ-17-1)
Цвєтов П.О.
(КІУКІ-17-1)
Савін І.В.
(КІУКІ-17-1)
Єрохін Б.О.
(КІУКІ-17-1)
Система контролю управління доступом до студентського гуртожитку ХНУРЕ
Анотація: розробка програмного модуля для платформи Arduino Wi-Fi на мові С.

Вимоги: 1. Розробка структурної схеми СКУД.
2. Опис роботи СКУД.
3. Опис архітектури платформи Arduino Wi-Fi.
4.Блок-схема алгоритму роботи програмного модуля.

Організація роботи: 2 команди.

Ментори: доц. Токарєв В.В.
0Барсуков А.И.
(КІУКІ-17-2)
Сергєєв Д.А.
(КІУКІ-17-2)
Жуков С.В.
(КІУКІ-17-2)
Жабін Р.Р.
(КІУКІ-17-2)
Приходько Д.С.
(КІУКІ-17-2)
Бодня Д.О.
(КІУКІ-17-2)
Бова І.В.
(КІУКІ-17-3)
Плеханов Д.В.
(КІУКІ-17-3)
Усаров О.В.
(КІУКІ-17-3)
Кондратенко І.В.
(КІУКІ-17-3)
Система контролю управління доступом до студентського гуртожитку ХНУРЕ
Анотація: розробка програмного модуля для платформи Raspberry Pi 3 на мові Python

Вимоги: 1. Розробка структурної схеми СКУД.
2. Опис роботи СКУД.
3. Опис архітектури платформи Raspberry Pi 3.
4.Блок-схема алгоритму роботи програмного модуля.

Організація роботи: 2 команди.

Ментори: доц. Токарєв В.В.
10
Веб-застосунок розкладу університету
Анотація: створення аналога сайту розкладу ХНУРЕ, що дозволяє іншим сервісам мати доступ до даних розкладу в ті моменти, коли http://cist.nure.ua з різних причин недоступний.

Вимоги: 1. Розробка власного API для взаємодії серверної частини з власним фронтендом та для надання даних іншим сервісам.
2. Обробка та зберігання даних розкладу з cist.nure.ua.
3. Реалізація інтерфейсу користувача.
4. Підготовка документації.
Тема в перспективі може бути розгорнута в дві окремі АР бакалаврів.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Санін А.О.
(КІУКІ-17-4)

Колода Д.Д.
(КІУКІ-17-3)
Веб-застосунок для підтримки голосувань кафедри
Анотація: забезпечення голосування з питань засідань кафедри за допомогою веб-застосунку.

Вимоги: 1. Реалізація ролей користувачів: адміністратор, секретар, співробітник. Адміністратор керує реєстрацією інших користувачів. Секретар може добавляти засідання та складати перелік питань для кожного засдання. Співробітник має доступ до засідань та може вказати своє рішення (за/проти/утримався) по висунутам питанням.
2. Розробка структури БД.
3. Додавання серетарем засідань та питань для голосування.
4. Фіксація входу зареєстрованих користувачів та відображення секретарю загального переліку присутніх в системі співробітників.
5. Можливість доступу співробітників до засідань та переліку питань для голосування.
6. Можливість секретарю бачити результати голосувань по висунутим питанням.
Для реалізації серверної частини використовувати PHP.
Тема в перспективі може бути розгорнута в дві окремі АР бакалаврів.

Організація роботи: 2 команди.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Команда "Дельта"
Селезньов А.О.
(КІУКІ-17-4)
Понамарьов В.О.
(КІУКІ-17-2)

Команда "Бета"
Гапетльманов А.В.
(КІУКІ-17-5)
Моруга Д.І.
(КІУКІ-17-5)
Настенко О.С.
(КІУКІ-17-5)
Знаходження спільного коду на GitHub
Анотація: застосунок на WinForms/WPF, що використовує API GitHub та виконує пошук серед вказаних репозиторіїв для знаходження однакового коду.

Вимоги: 1. Управління переліком адрес репозиторіїв.
2. Доступ за допомогою API GitHub та формування переліків файлів кожного репозиторію.
3. Виведення файлів, спільних для декількох репозиторіїв, із зазначенням іх знаходження.
Тема може бути в перспективі розгорнута в одну АР бакалавра.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Чапарин І.М.
(КІУКІ-17-3)

Шатунова М.С.
(КІУКІ-17-3)
Електронна черга
Анотація: веб-застосунок для впорядковування захисту лабораторних робіт студентами.

Вимоги: 1. Реалізація ролей користувачів: викладач та студент. Викладач створює об'єкт захисту та керує чергою. Студент - може додаватись у чергу для обраній роботи.
2. Реалізація клієнт-серверної взаємодії.
3. Керування чергою та сповіщення студентів, які очікують.
Тема може бути в перспективі розгорнута в одну АР бакалавра.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Онищенко О.І.
(КІУКІ-17-5)
Скляров А.С.
(КІУКІ-17-5)
Єрмак Д.О.
(КІУКІ-17-1)
Кондрашев Р.А.
(КІУКІ-17-1)
Розробка VHDL-опису складних цифрових пристроїв
Анотація: розробка VHDL-опису елементів складних цифрових пристроїв. Поведінкові та структурні моделі.

Вимоги: 1. Етапи проектуванння електронних систем.
2. Поведінкові та структурні моделі.
3. Типи даних, бібліотеки, атрибути сигналів, механізми затримок, процеси, арифметичні та логічні оператори.
4. Конфігураційні та спеціфікаційні декларації.

Організація роботи: 5 команд.

Ментор: ст. викл. Дяченко В.О.
0Лега Є.С.
(КІУКІ-17-4)
Філіппов В.В.
(КІУКІ-17-1)
Волошин І.А.
(КІУКІ-17-1)
Гордієнко Д.О.
(КІУКІ-17-1)
Блохін О.О.
(КІУКІ-17-1)
Прототип протоколу передачі даних в ad hoc-мережі
Анотація: розробка прототипу протоколу передачі різних видів даних між рухомими пристроями (смартфонами, ноутбуками, дронами).

Вимоги: 1. Недоліки відомих протоколів.
2. Можливі шляхи усунення недоліків (теоретичне обгрунтування).
3. Прототип протоколу, що усуває недоліки (у вигляді інструкції, блок-схеми, тощо).
4. Розробка програмної емуляції (з використанням відомих середвищ для емуляції)


Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Ткачов В.М.
0Чалий В.А
(КІУКІ-17-1)

Донченко А.О.
(КІУКІ-17-1)
Застосунок для віддаленої біометричної автентифікації
Анотація: розробка застосунку віддаленої біометричної аутентифікації з використанням

- алгоритмів розпізнавання райдужної оболонки ока;

- алгоритмів розпізнавання за геомерією обличчя;

- алгоритмів розпізнавання за відбитком пальця.

Система, на вхід якої надходить зображення райдужної оболонки, фото обличчя або відбиток пальця, дали виконується вилучення біометричних ознак та порівняння з шаблонами в базі даних. Після чого виноситься рішення про збіг біометричних даних та надання доступу або заборона.

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку для біометричної аутентифікації, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 3 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда № 1
Павленко Б.С.
(КІУКІ-17-4)
Iльяшов О.А.
(КІУКІ-17-4)
Лифар Д.С.
(КІУКІ-17-4)
Бондар О.Р.
(КІУКІ-17-4)

Команда № 2
Дудка Д.О.
(КІУКІ-17-3)
Гайдило Д.О.
(КІУКІ-17-3)
Новікова К.А.
(КІУКІ-17-3)
Тиньянов О.Д.
(КІУКІ-17-5)

Команда № 3
Пономаренко І.О.
(КІУКІ-17-5)
Сапега О.А.
(КІУКІ-17-4)
Безсонов С.О.
(КІУКІ-17-4)
Чубук О.О.
(КІУКІ-17-5)
Веб-застосунок для віддаленої біометричної автентифікації
Анотація: розробка веб-застосунку віддаленої біометричної аутентифікації з використанням

- алгоритмів розпізнавання райдужної оболонки ока;

- алгоритмів розпізнавання за геомерією обличчя;

- алгоритмів розпізнавання за відбитком пальця.

Система, на вхід якої надходить зображення райдужної оболонки, фото обличчя або відбиток пальця, дали виконується вилучення біометричних ознак та порівняння з шаблонами в базі даних. Після чого виноситься рішення про збіг біометричних даних та надання доступу або заборона.

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку для біометричної аутентифікації, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 3 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда 1
Шевченко О.Т.
(КІУКІ-17-4)
Ісаков А.П.
(КІУКІ-17-4)
Сіленко М.С.
(КІУКІ-17-4)
Антонов Д.О.
(КІУКІ-17-3)
Дикий С.А.
(КІУКІ-17-3)

Команда 2
Опришко Р.В.
(КІУКІ-17-5)
Вичевський В.В.
(КІУКІ-17-5)
Федотов І.Р.
(КІУКІ-17-5)
Пудла О.Ю.
(КІУКІ-17-5)
Пономаренко Р.Д.
(КІУКІ-17-5)
Слабухо Д.О.
(КІУКІ-17-5)
Моделювання каналу зв'язку з завадами та завадостійке кодування
Анотація: моделювання каналу зв'язку з завадами(адитивний гаусовский білий шум, шум Перліна) та завадостійкого кодування. На вхід каналу подається інформація, яка кодується кодом Хемінга, кодом Ріда-Соломона або іншим, також реалізується блок перемеження. В каналі на біти, що передаються впливає шум, що спотворює дані, на виході декодер відновлює інформацію з виправленням помилок.

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 3 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда "Тета"
Деркач Є.О.
(КІУКІ-17-1)
Ляшенко В.О.
(КІУКІ-17-1)
Шиян О.А.
(КІУКІ-17-1)
Козирев О.Д.
(КІУКІ-17-1)
Безродний Д.В.
(КІУКІ-17-1)

Команда "Омікрон"
Жуков В.П.
(КІУКІ-17-1)
Снурніков О.О.
(КІУКІ-17-1)
Корнюшкін Д.О.
(КІУКІ-17-1)
Козачков А.О.
(КІУКІ-17-1)
Застосунок для керування освітленням в приміщені на базі Arduino або Raspberry Pi
Анотація: розробка застосунку для курування освітленням в приміщені. Система отримує інформацію з сенсорів або пульту керування. Система вмикає різну кількість джерел освітлення в залежності від кількості денного світла (сенсори) або примусово (команда с пульту).

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 2 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда "Сігма"
Кісь О.В.
(КІУКІ-17-3)
Дашков Д.Є.
(КІУКІ-17-3)
Вишнівський Д.В.
(КІУКІ-17-3)

Команда "Тау"
Назаренко Ю.В.
(КІУКІ-17-5)
Гончаренко Д.В.
(КІУКІ-17-5)
Глюза А.П.
(КІУКІ-17-5)

Команда "Епсілон"
Марцин Д.В.
(КІУКІ-17-4)
Судаков В.О.
(КІУКІ-17-2)
Застосунок для шифрування за допомогою алгоритмів шифрування для елементів ІоТ (легковісні алгоритми шифрування)
Анотація: розробка застосунку який проводить шифрування даних, які надходять з сенсорів до контролера (модель контролера, обмеженна потужність процесору, обмежено об'єм пам'яті).

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 2 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда "Гамма"
Скорик В.А.
(КІУКІ-17-1)
Гринько Д.В.
(КІУКІ-17-2)
Лаптєв Я.І.
(КІУКІ-17-2)

Команда "Йота"
Калюга В.В.
(КІУКІ-17-4)
Андрос А.М.
(КІУКІ-17-4)
Лутай В.О.
(КІУКІ-17-4)
Кравченко С.О.
(КІУКІ-17-4)
Чат-бот для SCADA системи
Анотація: розробка чат-бот для опитування БД SCADA системи. Після запита від клієнта з БД отримуємо значення. Можливість надсилати команди (запис в БД) старт/стоп для різних вузлів SCADA системи.

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 2 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда "Браво"
Ложка Д.П.
(КІУКІ-17-3)
Закаблук М.В.
(КІУКІ-17-3)
Ушаков М.Р.
(КІУКІ-17-3)

Команда "Супер"
Краснов І.О.
(КІУКІ-17-4)
Мамаєв С.Р.
(КІУКІ-17-2)
Застосунок SMS-сповіщення про кліматичні умови в серверному приміщенні
Анотація: розробка застосунку для збору та аналізу даних з різних сенсорів на платформі Banana Pi Zero.

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), робота з емуляцією програмної оболонки, розробка застосунку, презентація емульованої роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Ткачов В.М.
0Левчук А.О.
(КІУКІ-17-4)

Руденко І.В.
(КІУКІ-17-4)
Застосунок моніторингу роботи відділених пристроїв шляхом віртуалізації USB-інтерфейсу
Анотація: розробка застосунку для аналізу стану (час включення, виключення, роботи) пристрою, USB-інтерфейс якого віртуалізовано за допомогою ПЗ USB Network Gate

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), налаштування віртуального тунелю з сегментом комп'ютерної мережі кафедри, віддалена робота з пристроєм, розробка застосунку моніторингу, презентація роботи, захист теми.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Ткачов В.М.
0Філенко В.П.
(КІУКІ-17-4)

Чикота В.Ю.
(КІУКІ-17-4)
Застосунок для моделювання та розрахунку параметрів комп'ютерних систем
Анотація: розробити застосунок для моделювання та розрахунку параметрів комп'ютерних систем в рамках вивчення курсу комп'ютерні ситеми (лабораторний практикум).

Вимоги: опис застосунку (ТЗ), розподіл ролей, представлення у вигляді UML діаграм, розробка застосунку, презентація роботи застосунку, захист теми.

Організація роботи: 2 команди.

Ментор: доц. Ляшенко О.С.
0Команда "Патріот"
Бондаренко Д.В.
(КІУКІ-17-3)
Федяк І.І.
(КІУКІ-17-3)
Овчаренко Є.С.
(КІУКІ-17-3)

Команда "Інтерстеллар"
Разінькова Є.О.
(КІУКІ-17-5)
Сафронов М.А.
(КІУКІ-17-5)
Застосунок на HTML/CSS/JavaScript (Інформаційний ресурс)
Анотація: застосунок на HTML/CSS/JavaScript, призначений для розгортання на GitHub Pages.

Вимоги: дизайн - довільний, контент - динамічно формується на основі даних з Google Spreadsheet. Подібним чином працює ресурс по ІТеху - наприклад, сторінка допзаданій. Гуглтаблиця (заповнювати її реальнимм даними не потрібно) включае до себе дві сторінки: для навчальних матеріалів і новин. Вміст цих сторінок при завантаженні програми подгружается до відповідних елементів сторінки. Навчальні матеріали - описуються тільки текстом повідомлення. Новини та оголошення - датою та текстом. При реалізації будуть потрібні знання Ajax/fetch і Google App Scripts.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Змійова О.В.
(КІУКІ-17-3)
Спостереження за прогнозом погоди
Анотація: C#/WinForms/WPF чи NodeJS застосунок для спостереження за даними сайту метеопрогнозу без відкритого API.

Вимоги: 1. Отримання даних із сайту https://www.windguru.cz.
2. Обробка даних прогнозу.
3. Сповіщення користувача, якщо вказані їм погодні вимоги відповідають поточному прогнозу.


Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Пащенко Г.І.
(КІУКІ-17-2)
Демонстрація SQL-ін'єкцій
Анотація: pастосунок на PHP з використанням PDO для наочної демонстрації виконання SQL-ін'єкцій

Вимоги: 1. Знайомство з видами SQL-ін'єкцій.
2. Підготовка бази даних для проведення SQL-ін'єкцій.
3. Реалізація інтерфейсу користувача, який дозволяє бачити попередній стан БД, виконувати атаку, бачити стан БД після атаки, виконувати відновлення стану БД.

Організація роботи: 1 команда.

Ментор: ст. викл. Іващенко Г.С.
0Рудницький С.А.
(КІУКІ-17-3)