Студенческая наука2019/2020 учебный годСтудент группы КИУКИ-16-3 Бондаренко М.Э. с работой «Технология удаленного управления научными инструментами на платформе оверлейных сетей» под руководством Ткачева В.Н. занял второе место на Всеукраинском студенческом конкурсе научных работ по Компьютерной инженерии в рамках итоговой научно-практической конференции на базе Хмельницкого национального университета.

Во втором полугодии 2019/2020 учебного года студентами кафедры было подготовлено 65 тезисов докладов на научных конференциях:

 • «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління»: – Десята міжнародна науково-технічна конференція. Баку – Харків – Жиліна. 9-10 квітня 2020.
 • «Computer and Information Systems and Technologies»: – Fourth International Science and Technical Conference. Ukraine, Kharkov, April 22-23, 2020.
 • «Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»: – Міжнародна наукова інтернет-конференція. Тернопіль, 12 травня 2020 р.
 • 24-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». – Харків: ХНУРЕ, 7-9 квітня 2020.

В первом полугодии 2019/2020 учебного года студентами кафедры было подготовлено 45 тезисов докладов на научных конференциях:

 • Проблеми інформатизації: Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції 13-15 листопада. Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла.
 • IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL-2019, September 6-8, Sozopol, Bulgaria.
 • IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Batumi, Georgia, 2019.
 • IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2019, 08-11 October 2019, Kyiv, Ukraine.
 • XII Міжнародна науково–практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація». Одеська національна академія харчових технологій, 17-18 жовтня.
 • Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів / Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2019 року // Національна академія Національної гвардії України. – Х.: НДЦ СБД НГУ, 2019.
 • XII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація», Одеса, 17-18 жовтня 2019 р.

а также 2 статьи:

 • Барковська О.Ю., Пивоварова Д.І., Сердечний В.С., Ляшова А.О (КІУКІ-16-3). Прискорений алгоритм пошуку слів-образів у тексті з адаптивною декомпозицією вихідних даних. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Вип. 4(56). – С. 28-34.
 • Филимончук Т.В., Волк М.А., Казмина Д.Р. (СПм-19-1), Ольшанская Т.И., Рисухин М.В. Модифицированная информационная технология распределения заданий на ресурсы для систем облачных вычислений. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019, №1(7). С. 121-128.

и патенты:

 • Торба А.А., Торба М.О., Торба О.О. (КІУКІ -16-4), Торба Д.Д. Патент на корисну модель № 135699 від 10.07.2019, Бюл. № 13. Енергоефективне джерело безперебійного електроживлення.
 • Торба А.А., Зарудний О.А., Торба М.О., Торба О.О. (КІУКІ -16-4), Торба Д.Д. Патент на корисну модель № 135973 від 10.07.2019, Бюл. № 14. Реєстратор світових сигналів.
2018/2019 учебный год


2018/2019 учебный годСтудентке группы СПм-18-3 Ольге Пономаренко была назначена стипендия Президента Украины согласно приказу Министерства образования и науки Украины № 485 от 15.04.2019 года за достижения и большой вклад в науку.

Во втором полугодии 2018/2019 учебного года студентами кафедры было подготовлено  100 тезисов докладов на научных конференциях:

 • 23-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». — Харьков: ХНУРЭ, 16-18 апреля 2019 р.;
 • «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»: 34-а міжнародна наукова конференція, 7 травня 2019 р. — Тернопіль;
 • «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»: 38-а міжнародна наукова конференція, 7 травня 2019 р. — Тернопіль;
 • 73-я науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 12-14 грудня 2018 року. – Одеса;
 • XІІ Всеукраїнська науково-практична WEB-конференція аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (20-22 березня 2019 р.). – Кривий Ріг;
 • «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління» — Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція.  Баку – Харків – Жиліна. – 11-12 квітня 2019 р.;
 • Третя міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології», 23-24 квітня 2019 р. – Харків;

а также 2 статьи:

 • Лебедев В.О. (КСМм-18-1), Руденко О.Г., Бессонов А.А. Analysis of convergence of adaptive single-step algorithms for the identification of non-stationary objects Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/4(97) 2019, p. 6-14;

 • Торба А.А., Торба А.О. (КИУКИ-16-4), Торба М.О. Энергосберегающие  источники  бесперебойного электропитания. — Прикладная радиоэлектроника, 2019, Том 18, № 1,2, стр. 80-83.

Патенти:

 • Янковська Д.О. (СПм-18-2), Янковський О.А., Наконечна О.А., Андросов Є.Д. Патент на корисну модель № 132963. Спосіб визначення наявності тремору кінцівок людини. Державній реєстр патентів України на корисні моделі 25.03.2019
 • Торба А.А., Торба А.О. (КИУКИ-16-4), Торба М.О., Торба Д.Д.  Джерело  безперебійного  електроживлення  з  імпульсним  стабілізатором  напруги. Патент України на корисну модель 131777 від 25.01.2019, Бюл № 2

Участие в других мероприятиях:

В рамках 23-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» в выставке технического творчества принимали участие:

Іорін І.Р. (СКСм-18-2), соавтор работы «Система обробки і класифікації зображень енергограм»

Дриль М.М (СПм-18-3), Янковська Д.О. (СПм-18-2), соавторы работ  «Мікроконтролерна система підрахунку готової продукції» и «Система контролю сенсомоторних реакцій людини»

Команда студентов кафедры ЭВМ принимала участие во 2 этапе Всеукраинской студенческой олимпиады по Компьютерным системам и сетям 17-19 апреля 2019 года в Кременчугском национальном университете им. Остроградского

В олимпиаде принимали участие: Казьміна Д.Р. (КІ-15-2), Муратов В.Є. (КІУКІу-17-9), Іванцов О.Д. (КІ-15-5), Михайліченко І.В. (КІ-15-5), Сєріков А.І.(КІ-15-6), Порошенко А.І.(КІ-15-2). Команда заняла 1 место в общекомандном зачете.

В личном зачете студент Михайліченко І.В. (КІ-15-5) занял 2 место, Сєріков А.І.(КІ-15-6) – 3 место.

В подготовке команд принимают активное участие преподаватели:

 1. Партыка С.А., ст. преп. каф. ЭВМ (тренер команды)
 2. Волк М.А. доц. каф ЭВМ
 3. Росинский Д.Н., ст. преп. каф. ЭВМ
 4. Радченко В.А., ст. преп. каф. ЭВМ
 5. Ткачев В.Н., ст. преп. каф. ЭВМ
 6. Кулак Э.Н., доц. каф. АПВТ


В первом полугодии 2018/2019 учебном году студентами кафедры было подготовлено  84 тезисов докладов на научных конференциях:

 • Проблеми інформатизації: Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції 14-16 листопада 2018 р. Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків;
 • VIІ Международная научно-практическая конференция «Информационные управляющие системы и технологии (ИУСТ–Одесса–2018)»;
 • IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2018, Kharkiv, October  9-12, 2018;
 • IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 21-25 August, 2018 (Lviv).

Участие в других мероприятиях:

На «Ярмарке стартапов» 22 ноября 2018 была представлена работа «Система контроля координации движений рук при заболеваниях нервной системы» за авторством следующих студентов кафедры ЭВМ: Янковская Д.А. (СПм-18-2), Дрыль М.Н. (СПм-18-3), Муратов В.Е. (КИУКИу-17-9).

В подготовке к олимпиадам по «Системному программированию» и «Компьютерные системы и сети» принимают участие следующие студенты:

Лучко А.П. — гр. КСМм-18-1
Гомелев А.А.- гр. КІ-15-2
Казьмина Д.Р.- гр. КІ-15-2
Будько А.А. — гр. КІ-15-2
Порошенко А.И. — гр. КІ-15-2
Ринас А.А. — гр. КІ-15-4
Осипова Д.Ю. — гр. КІУКІ-16-1
Звонковая В.А. — гр. КІ-15-6
Корецкая П.С. — гр. КІ-15-6
Сериков А.И. — гр. КІ-15-6
Паниматка П.В. — гр. КІУКІу-16-9
Иванцов О.Д. — гр. КІ-15-5
Гляненко М.Н. — гр. КІУКІу-16-8.

В подготовке команд принимали активное участие преподаватели:

 1. Волк М.А., доц. каф ЭВМ
 2. Партыка С.А., ст. преп. каф. ЭВМ
 3. Филимончук Т.В., доц. каф ЭВМ
 4. Росинский Д.Н., ст. преп. каф. ЭВМ
 5. Барковская О.Ю., доц. каф ЭВМ
 6. Аксак Н.Г., проф. каф ЭВМ
 7. Ткачев В.Н., ст. преп. каф. ЭВМ
 8. Кулак Э.Н., доц. каф. АПВТ
 9. Радченко В.А., ст. преп. каф. ЭВМ