Розробка комп’ютерної системи діагностики та корегування порушень координації руху рук

Олександр Янковський
ментор проекту

Область застосування пропонованої системи – неврологічна практика, геронтологія, реабілітаційні заходи після інсульту, травм та інше.

Розробка ведеться згідно договору про співпрацю між кафедрами біохімії і фізіології Харківського національного медичного університету та кафедри ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки.

За результатами роботи студенти брали участь у Молодіжних форумах, міжнародних конференціях, а також у конкурсах Start-Up-ів. Було отримано декілька дипломів та нагород. Спільно з викладачами отримано Патент на корисну модель.

Система складається з апаратної та програмної частини. За допомогою розробленого пристрою відбувається контроль рухів рук пацієнта.

Програма, що працює на персональному комп’ютері, заносить до облікового запису пацієнта результати кожного циклу дослідження та дозволяє лікарю самостійно задавати параметри дослідження дій пацієнта. Також результати можна переглянути за допомогою графічного інтерфейсу. Це дозволяє оцінювати процес діагностики і лікування. Інформація за результатами досліджень може бути передана лікарю за допомогою комп’ютерних мереж.

Виконавці: студенти 4-6 курсів, які приймають участь у постійно працюючим на кафедрі науково-дослідному гуртку «Комп’ютерні системи для медицини».