Середовище моделювання розподілених гібридних комп’ютерних систем

Максим Волк
ментор проекту

Область застосування пропонованої системи – дослідження процесів функціонування систем розподіленої обробки інформації великих обсягів.

Середовище моделювання надає можливість наочного уявлення та дослідження процесів, які відбуваються у сучасних комп’ютерних системах, а саме формування потоків обчислювальних завдань, планування та розподіл комп’ютерних ресурсів, підтримка життєвого циклу виконання програмних завдань (у тому числі забезпечення живучості та функціональної стійкості), балансування навантаження та інше.

Тетяна Філімончук
ментор проекту

Розроблена інформаційна технологія моделювання роботи гібридних кластерних систем. Технологія дозволяє значно прискорити розрахунок і моделювання роботи розподілених ресурсів, що корисно для адміністраторів подібних систем.

Розроблений підхід до моделювання був реалізований у вигляді програмного середовища. Воно дозволяє користувачам проводити моделювання та отримувати результат у вигляді графічних діаграм роботи системи. Також середовище підтримує завантаження призначених для користувача програм, що дозволяє стороннім користувачам додавати необхідні компоненти без вивчення і модифікації вихідного коду програми.

За результатами досліджень захищено більше 10 атестаційних робіт магістрів, 2 кандидатські та 1 докторська дисертація.

Виконавці: студенти 2-6 курсів, які приймають участь у постійно діючих науково-дослідних студентських гуртках «Методи і засоби розподіленого і паралельного програмування» та «Спеціальні питання системного програмування».