Розподіл студентів між керівниками випускних атестаційних робіт

Шановні студенти та наукові керівники атестаційних робіт!

Відповідно до нормативних вимог в університеті існує графік навчального процесу, який жорстко регламентує розподіл часу на підготовку атестаційних робіт студентами під керівництвом наукових керівників. Виходячи з того, що, для написання  якісної атестаційної роботи, часу, який виділяється на це, не завжди вистачає, – на кафедрі прийнято рішення створити інтерактивний інструмент для візуалізації розподілу студентів при майбутній підготовці атестаційних робіт. Студент має змогу оцінити свої можливості, виходячи зі свої власних напрацювань та наукових напрямів керівників атестаційних робіт.

Попереднє закріплення студентів за науковими керівниками є гарним підґрунтям розпочати роботу над атестаційною роботою з більшим запасом часу та опублікувати наукову публікацію.

Інтерактив реалізований у вигляді таблиці з інформацією про наукові напрями роботи викладачів кафедри та вакантними місцями для здійснення підготовки здобувачів до захисту атестаційних робіт, виходячи з фактичного або попереднього навчального навантаження викладача.

Науковими напрямами викладачів кафедри при провадженні освітнього процесу є:

  • “IoT”, який включає: смарт-технології, людино-машинну взаємодію, програмовані системи, енергоефективні технології, периферійні пристрої, безпеку.
  • “Комп’ютерні системи і мережі”, який включає: програмно-технічні засоби (апаратні, програмовані, реконфігуровані), системне та прикладне програмне забезпечення, розподілені системи, мережні ІТ та Інтернет-сервіси, програмно-керовані мережі та датацентри.
  • “Cloud-технології”, який включає: Cloud та Edge системи, хмарні обчислення, архітектури хмарних систем, хмарні компоненти баз та сховищ даних.
  • “Інтелектуальна обробка даних”, який включає: обробку інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень (високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних), візуалізацію, доповнену реальність, машинне навчання, аналіз Big Data, інтелектуальну обробку мультимедіа.
  • “Кіберфізичні системи”, який включає: стаціонарні, мобільні, вбудовані, розподілені, реконфігуровані системи.
  • “ІТ-інфраструктура”, який включає: методи формування баз та сховищ даних, збір та накопичення інформації, застосунки; IT-платформи, конвергентні та гіперконвергентні платформи.
Подія Дедлайн Куратор події
Проекти для бакалаврантів третього курсу в рамках проведення виробничої практики у весняному семестрі 2019/2020 н.р. 17.05.2020 15:00 ст. викл. Ткачов В.М.
Розподіл магістрантів, які будуть захищатися у 2020/2021 н.р. 30.05.2020 20:00 ст. викл. Ткачов В.М.
Розподіл бакалаврантів, які будуть захищатися у весняному семестрі 2019/2020 н.р. 20.03.2020 ст. викл. Росінський Д.М.