Науково-навчальний центр проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів

Науково-навчальний центр «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби» був створений Наказом по ХНУРЕ № 54 «Про організацію науково-навчального центру «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби» від 19.02.2015 року. На момент організації Центр складався з двох лабораторій: лабораторії проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів отримання локаційних даних з відеоконтента та лабораторії спеціалізованих цифрових обчислювальних структур.

СОТНИКОВ
Олег Михайлович

Відповідно до Наказу по ХНУРЕ № 40Р від 22.02.2019 року «Про упорядкування аудиторного фонду університету» та відповідно до рішення засідання кафедри ЕОМ № 11 від 02.04.2019 року, зараз науково-навчальний центр включає в себе навчально-наукову лабораторію спеціалізованих цифрових обчислювальних структур (науковий керівник лабораторії – п.н.с., к.т.н. Сотников О.М.). Лабораторія базується в кімнаті № 221 корпусу «Д». Робота лабораторії виконується на обладнанні кафедри ЕОМ.

Метою організації центру було створення спеціалізованої структури при кафедрі ЕОМ по розробці й дослідженню сучасних проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів; покращення теоретичної та практичної підготовки в даній галузі викладачів, наукових співробітників та студентів.

Основними напрямками діяльності Центру є:

  • проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по створенню конкурентноспроможної продукції в галузі проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів;
  • підготовка та видання наукових статей, монографій, навчальних посібників;
  • виконання спільних науково-дослідних робіт в галузі проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів;
  • впровадження наукових розробок в галузі проблемно-орієнтованих обчислювальних засобів в учбовий процес.

Діяльність центру здійснюється згідно з Положенням про роботу Центру, Положенням про НДЧ та Статутом Харківського національного університету радіоелектроніки.

Загальне керівництво діяльністю Центру здійснюється науковим керівником, призначеним ректором університету. Науковий керівник несе відповідальність за якість і результати наукової діяльності Центру, залучає до роботи будь-яких необхідних фахівців, у тому числі аспірантів, докторантів, студентів та статистів.

Керівництво поточною господарською діяльністю Центру здійснюється директором Центру, який призначається ректором університету. На момент створення Центру науковим керівником було призначено завідувача кафедри ЕОМ, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних наук, професора Руденко О.Г. З 2017 року науковим керівником є завідувач кафедри ЕОМ, доктор технічних наук, доцент Міхаль О.П. Директором центру є провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук Сотников Олег Михайлович.

Фінансування робіт Центру здійснюється через НДЧ ХНУРЕ за рахунок коштів, отриманих за виконання держбюджетних, госпдоговорних науково-дослідних робіт, господарчої діяльності, грантів, у тому числі міжнародних, цільових добровільних пожертвувань як юридичних так і фізичних осіб, а також інших джерел забезпечення діяльності, які дозволені чинним законодавством.

Бухгалтерський облік фінансової діяльності Центру здійснюється бухгалтерією Науково-дослідної частини університету. Штатний розклад Центру визначається згідно з коштами, які є в його розпорядженні.


Контакти:

61166, Харків, просп. Науки, 14, к. 221
Тел.: +38 (057) 7021354
E-mail: l_sdcs@nure.ua