Напрями наукових досліджень

Основні наукові напрями кафедри ЕОМ: 

 • інтелектуальний аналіз даних;
 • реконфігуровані розподілені системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • живучість даних у вбудованих системах;
 • апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

В рамках цих основних напрямів співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження за такими тематичними напрямами:

 • дослідження складних програмних систем і їх адаптації в комп’ютерних системах (проф. Волк М.О., доц. Філімончук Т.В.);
 • технології проектування захищених електронних систем (проф. Горбачов В.О.);
 • розробка та дослідження обчислювальних систем і технологій для формування зображень у комп’ютерній графіці (проф. Гусятін В.М.);
 • розподілена обробка даних за допомогою штучних нейронних мереж (ст. викл. Дяченко В.О.);
 • теорія та методологія синтезу і реконфігурації архітектур та забезпечення безпеки комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування (проф. Коваленко А.А.);
 • принципи побудови високопродуктивних корпоративних мереж (проф. Завизіступ Ю.Ю., ст. викл. Партика С.О.);
 • комп’ютерна обробка GDV-зображень (проф. Завизіступ Ю.Ю.);
 • балансування навантаження в розподілених обчислювальних системах (доц. Іванісенко І.М.);
 • обробка та передача технологічних даних в комп’ютерних системах (доц. Ляшенко О.С.);
 • системи та алгоритми локально-паралельної обробки інформації; ресурсне клітинно-автоматне моделювання елементів комп’ютерних систем (проф. Міхаль О.П.);
 • Deep Learning (ст. викл. Олізаренко С.А.);
 • дослідження архітектур високопродуктивних мікропроцесорів та комп’ютерних систем на їх основі (ст. викл. Росінський Д.М.);
 • кібернетична безпека в комп’ютерних та інформаційних системах (проф. Рубан І.В., доц. Сумцов Д.В., ст. викл. Мартовицький В.О.);
 • підвищення живучості розподілених комп’ютерних систем з перебудовуваною структурою і програмованою логікою (доц. Токарєв В.В., ст. викл. Ткачов В.М.);
 • захист інформації; мікроконтроллерні системи (проф. Торба А.А.);
 • обробка зображень (доц. Янковський О.А.).