Напрями наукових досліджень

Основні наукові напрями кафедри ЕОМ: 

 • інтелектуальний аналіз даних;
 • реконфігуровані розподілені системи;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • живучість даних у вбудованих системах;
 • апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

В рамках цих основних напрямів співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження за такими тематичними напрямами:

 • розробка математичного і програмного забезпечення систем штучного інтелекту з використанням високопродуктивних систем; розробка розподілених мультиагентних систем (проф. Аксак Н.Г.);
 • дослідження складних програмних систем і їх адаптації в комп’ютерних системах (доц. Вовк М.О., доц. Філімончук Т.В.);
 • технології проектування захищених електронних систем (проф. Горбачов В.О.);
 • розробка та дослідження обчислювальних систем і технологій для синтезу зображень в реальному часі (проф. Гусятін В.М.);
 • розподілена обробка даних за допомогою штучних нейронних мереж (ст. викл. Дяченко В.О.);
 • високопродуктивні обчислювальні системи та перспективні мережні технології (проф. Завизіступ Ю.Ю., проф. Коваленко А.А., ст. викл. Партика С.О., ас. Свиридов А.С.);
 • комп’ютерна обробка GDV-зображень (проф. Завизіступ Ю.Ю., ас. Свиридов А.С.);
 • балансування навантаження в розподілених обчислювальних системах (доц. Іванісенко І.М.)
 • еволюційні обчислювальні середовища з гнучкою архітектурою для швидкої обробки великих обсягів інформації (проф. Корабльов М.М., проф. Аксак Н.Г., проф. Безсонов О.О., проф. Руденко О.Г.);
 • сучасні інформаційно-комунікаційні технології та засоби управління (доц. Лебедєв О.Г.)
 • обробка та передача технологічних даних в комп’ютерних системах (доц. Ляшенко О.С.);
 • системи та алгоритми локально-паралельної обробки інформації; ресурсне клітинно-автоматне моделювання елементів комп’ютерних систем (проф. Міхаль О.П.)
 • методи та моделі обробки Big Data (ст. викл. Радченко В.О.);
 • дослідження архітектур високопродуктивних мікропроцесорів і комп’ютерних систем на їх основі (ст. викл. Росінський Д.М.);
 • кібернетична безпека в комп’ютерних та інформаційних системах (проф. Рубан І.В., доц. Сумцов Д.В., ст. викл. Мартовицький В.О.);
 • обробка зображень на основі ортогональних і вейвлет-перетворень з використанням нечіткої логіки (проф. Рубан І.В.);
 • створення науково-методичних основ забезпечення живучості інформаційно-комунікаційних систем обміну інформацією (доц. Токарєв В.В., ст. викл. Ткачов В.М.);
 • захист інформації; мікроконтроллерні системи (проф. Торба А.А.);
 • методи обчислювального інтелекту в системах обробки інформації та керування (проф. Удовенко С.Г.);
 • обробка зображень (доц. Янковський О.А.).