Студентська наука2018/2019 навчальний рікСтудентці групи СПМ-18-3 Ользі Пономаренко була призначена стипендія Президента України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 485 від 15.04.2019 року за досягнення і великий внесок в науку.

У другому півріччі 2018/2019 навчального року студентами кафедри було підготовлено 100 тез доповідей на наукових конференціях:

 • 23-й Международный молодежный форум “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 16-18 апреля 2019 р.;
 • “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”: 34-а міжнародна наукова конференція, 7 травня 2019 р. – Тернопіль;
 • “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”: 38-а міжнародна наукова конференція, 7 травня 2019 р. – Тернопіль;
 • 73-я науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 12-14 грудня 2018 року. – Одеса;
 • XІІ Всеукраїнська науково-практична WEB-конференція аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (20-22 березня 2019 р.). – Кривий Ріг;
 • “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління” – Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція.  Баку – Харків – Жиліна. – 11-12 квітня 2019 р.;
 • Третя міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології», 23-24 квітня 2019 р. – Харків;

а також 2 статті:

 • Лебедев В.О. (КСМм-18-1), Руденко О.Г., Бессонов А.А. Analysis of convergence of adaptive single-step algorithms for the identification of non-stationary objects Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/4(97) 2019, p. 6-14;

 • Торба А.А., Торба А.О. (КИУКИ-16-4), Торба М.О. Энергосберегающие  источники  бесперебойного электропитания. – Прикладная радиоэлектроника, 2019, Том 18, № 1,2, стр. 80-83.

Патенти:

 • Янковська Д.О. (СПм-18-2), Янковський О.А., Наконечна О.А., Андросов Є.Д. Патент на корисну модель № 132963. Спосіб визначення наявності тремору кінцівок людини. Державній реєстр патентів України на корисні моделі 25.03.2019
 • Торба А.А., Торба А.О. (КИУКИ-16-4), Торба М.О., Торба Д.Д.  Джерело  безперебійного  електроживлення  з  імпульсним  стабілізатором  напруги. Патент України на корисну модель 131777 від 25.01.2019, Бюл № 2

Участь в інших заходах:

В рамках 23-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» у виставці технічної творчості брали участь:

 • Іорін І.Р. (СКСМ-18-2), співавтор роботи «Система ОБРОБКИ и класіфікації збережений енергограм»;
 • Дриль М.М (СПМ-18-3), Янковська Д.О. (СПМ-18-2), співавтори робіт «Мікроконтролерна система підрахунку готової продукції» і «Система контролю сенсомоторних реакцій людини».

Команда студентів кафедри ЕОМ брала участь у 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з Комп’ютерних систем та мереж 17-19 квітня 2019 року в Кременчуцькому національному університеті ім. Остроградського.

В олімпіаді брали участь: Казьміна Д.Р. (КІ-15-2), Муратов В.Є. (КІУКІу-17-9), Іванцов О.Д. (КІ-15-5), Міхайліченко І.В. (КІ-15-5), Сєріков А.І. (КІ-15-6), Порошенко А.І. (КІ-15-2). Команда зайняла 1 місце в загальнокомандному заліку.

В особистому заліку студент Міхайліченко І.В. (КІ-15-5) зайняв 2 місце, Сєріков А.І. (КІ-15-6) – 3 місце.

У підготовці команд беруть активну участь викладачі:

 1. Партика С.О., ст. викл. каф. ЕОМ (тренер команды)
 2. Волк М.О., доц. каф ЕОМ
 3. Росінський Д.М., ст. викл. каф. ЕОМ
 4. Радченко В.О., ст. викл. каф. ЕОМ
 5. Ткачов В.М., ст. викл. каф. ЕОМ
 6. Кулак Е.М., доц. каф. АПОТ


У першому півріччі 2018/2019 навчальному році студентами кафедри було підготовлено 84 тез доповідей на наукових конференціях:

 • Проблеми інформатизації: Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції 14-16 листопада 2018 р. Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків;
 • VIІ Международная научно-практическая конференция «Информационные управляющие системы и технологии (ИУСТ–Одесса–2018)»;
 • IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2018, Kharkiv, October  9-12, 2018;
 • IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 21-25 August, 2018 (Lviv).

Участь в інших заходах:

На «Ярмарці стартапів» 22 листопада 2018 була представлена ​​робота «Система контролю координації рухів рук при захворюваннях нервової системи» за авторством наступних студентів кафедри ЕОМ: Янковська Д.А. (СПм-18-2), Дриля М.Н. (СПм-18-3), Муратов В.Є. (КІУКІу-17-9).

У підготовці до олімпіад з «Системного програмування» і «Комп’ютерні системи і мережі» взяли участь такі студенти:

Лучко А.П. – гр. КСМм-18-1
Гомель А.А. – гр. КІ-15-2
Казьміна Д.Р. – гр. КІ-15-2
Будько А.А. – гр. КІ-15-2
Порошенко О.І. – гр. КІ-15-2
Рінас А.А. – гр. КІ-15-4
Осипова Д.Ю. – гр. КІУКІ-16-1
Дзвінкова В.А. – гр. КІ-15-6
Корецька П.С. – гр. КІ-15-6
Сєріков А.І. – гр. КІ-15-6
Паніматка П.В. – гр. КІУКІу-16-9
Іванцов О.Д. – гр. КІ-15-5
Гляненко М.Н. – гр. КІУКІу-16-8.

У підготовці команд брали активну участь викладачі:

 1. Волк М.О., доц. каф. ЕОМ
 2. Партика С.О., ст. викл. каф. ЕОМ
 3. Філімончук Т.В., доц. каф ЕОМ
 4. Росінський Д.М., ст. викл. каф. ЕОМ
 5. Барковська О.Ю., доц. каф .ЕОМ
 6. Аксак Н.Г., проф. каф. ЕОМ
 7. Ткачов В.М., ст. викл. каф. ЕОМ
 8. Кулак Е.М., доц. каф. АПОТ
 9. Радченко В.О., ст. викл. каф. ЕОМ