Візитна карта

У 2016 році кафедрі «Електронні обчислювальні машини» виповнилося 50 років! За цей час вона якісно і кількісно змінювалася з позитивними, а часом і мінорними моментами.

Зараз кафедра є профілюючою в забезпеченні студентів якісними і затребуваними знаннями в області комп’ютерної інженерії. На кафедрі готують професыоналів в галузі комп’ютерних систем та мереж, а также системного програмування.

Кафедра ЕОМ активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними компаніями, що дає можливість проводити стажування та організовувати проходження практики студентами з придбанням актуальних навичок і знань. Завдяки плідній співпраці з центром навчання студентів на іноземних мовах кафедра ЕОМ проводить навчання іноземних студентів за спеціальністю «комп’ютерні системи та мережі» англійською мовою, кількість іноземних абітурієнтів щороку зростає.

Науковий напрямок кафедри ЕОМ – обробка великих потоків даних апаратними, програмними та мережними засобами, інтелектуальні обчислення і технології передачі інформації. В рамках цього основного напряму співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження. В рамках кафедри діє науково-дослідний центр, де створено ряд принципово нових пристроїв для цифрової обробки інформації.

На кафедрі інтенсивно працює група викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів в області розробки спеціалізованих засобів формування зображень. Результати науково-дослідної роботи знаходять застосування в навчальному процесі в лекціях і лабораторних роботах по курсам, які забезпечуються кафедрою.

З 2015 року кафедра взяла курс на модернізацію існуючої концепції спеціалізованих предметів відповідно до нового переліку спеціальностей, перспективними напрямами співробітництва з такими компаніями як HP, Intel, DataGroup і ін.

Ласкаво просимо на кафедру ЕОМ!