Дисципліни, що викладаються професором Аксак Наталією Георгіїєвною

  • інтелектуальні комп’ютерні системи
  • паралельні та розподілені обчислення
  • інтернет-технології
  • агентно-орієнтовані системи