Професор Аксак Наталія Георгіївна

Народилася 22 листопада 1959 року в м. Харків, УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


1983 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки; кваліфікація – інженер-математик; спеціальність – прикладна математика.
1990-1993 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. Наукова спеціальність: 05.13.01 – “Управління в технічних системах”.
1994 р. – кандидат технічних наук; наукова спеціальність 05.13.01 – «Управління в технічних системах». Тема дисертації: «Факторизовані проекційні алгоритми ідентифікації динамічних об’єктів».
2000 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «Системи та процеси керування».
2013 р. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


1983-1990 рр. – інженер-математик в відділі дослідження та розробок систем автоматизованого управління Спеціального проектно-конструкторського бюро електродвигунів В/О «Укрелектромаш».
1993-2002 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри ЕОМ.
2002-2013 рр. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин.
З 2013 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Розробила авторські курси: «Інтелектуальні комп’ютерні системи», «Паралельні та розподілені обчислення», «Інтернет-технології», «Агентно-орієнтовані системи». Для всіх навчальних дисциплін розробила робочі програми та лабораторні практикуми.
Є куратором студентського наукового гуртка «Розробка математичного і програмного забезпечення систем штучного інтелекту на базі нейронних мереж з використанням високопродуктивних систем».


НАУКОВА РОБОТА


Була відповідальним виконавцем держбюджетних науково-дослідних робіт «Синтез методів обробки інформації в умовах невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень» (№ ДР 0107U003028); «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту зі змінною структурою для інтелектуального аналізу даних» (№ ДР 0110U000458), які виконувались на замовлення МОН України, накази МОН України № 732 від 27.10.2006 р. і № 686 від 22.07.2009 р., відповідно; «Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації та класифікації послідовних даних в умовах їх викривленості, відсутніми і аномальними спостереженнями», наказ МОН України № 1193 від 25.10.2012 р.

Під керівництвом Аксак Н.Г. захищено 3 кандидатські дисертації.
Наукові інтереси та напрямок діяльності пов’язані з розробкою математичного та програмного забезпечення систем штучного інтелекту на високопродуктивних системах.

Понад 150 публікацій, 1 патент.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


1994-2015 рр. виконувала обов’язки вченого секретаря кафедри ЕОМ.
2004-2015 рр. виконувала обов’язки відповідального виконавця по НДРС.
Проходила сертифікацію: Intel @Software College Certificate of Completion “Multi-core Programming for Academia (May, 2007) Multi-core Technological School” Granted: 29/01/2008.


НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ


Почесна грамота Харківського національного університету радіоелектроніки за високі досягнення в науково-педагогічній роботі.
У 2008 р. – нагорода від фірми Intel в вигляді ноутбука як кращому викладачу дисципліни “Паралельні та розподілені обчислення”.
У 2007 р. – від фірми Intel отримані ліцензії на право використання навчальних матеріалів і програмних продуктів (10 найменувань) Intel Software College (ISC) в 12 екземплярах (всього 120).
У 2009 р. – від фірми Microsoft отриманий пакет програм Microsoft Compute Cluster Server 2003. На придбаному програмному забезпеченні проводяться лабораторні роботи з дисципліни “Паралельні та розподілені обчислення”.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


Квіти, плавання, танці.