Постійно діюча комісія з навчально-методичної роботи кафедри

Відповідно до Розпорядження по кафедрі ЕОМ № 4-2019/2020 від 12.09.2019 року на кафедрі оновлено склад постійно діючої комісії з навчально-методичної роботи:

Голова комісії: проф. Міхаль О.П.
Члени комісії: доц. Барковська О.Ю.
доц. Іванісенко І.М.
доц. Ільїна І.В.
доц. Сумцов Д.В.
доц. Токарєв В.В.
доц. Янковський О.А.
ст. викл. Дяченко В.О.
ст. викл. Єрьоміна Н.С.
ст. викл. Росінський Д.М.