Постійно діюча комісія з навчально-методичної роботи кафедри

Відповідно до Розпорядження по кафедрі ЕОМ № 17-2019/2020 від 07.02.2020 року на кафедрі оновлено склад постійно діючої комісії з навчально-методичної роботи:

Голова комісії: завідувач кафедри Коваленко А.А.
Секретар комісії: ст. викл. Ткачов В.М.
Члени комісії: проф. Волк М.О.
проф. Горбачов В.О.
доц. Іванісенко І.М.
доц. Ільїна І.В.
доц. Токарєв В.В.
доц. Філімончук Т.В.
доц. Янковський О.А.
ст. викл. Дяченко В.О.
ст. викл. Росінський Д.М.