Професор Гусятін Володимир Михайлович

Народився 8 квітня 1939 р. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Кандидат технічних наук, професор.


ОСВІТА


1962 р. – радіоінженер, Харківський авіаційний інститут, спеціальність “Радіоелектронні пристрої”.

1970 р. – кандидат технічних наук, спеціальність “Технічна кібернетика”; тема дисертації: «Дослідження регенеративних пристроїв деякого класу для систем автоматизованого управління і контролю», ХІРЕ.

1975 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі математичних машин дискретної дії.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1974-2001 рр. – доцент кафедри математичних машин дискретної дії, пізніше електронних обчислювальних машин, ХІРЭ-ХДТУРЕ-ХНУРЕ.

З 2001 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні курси: периферійні пристрої комп’ютерних систем, проектування спецпроцесорів, спеціальні розділи комп’ютерної графіки, формування зображень в компютерній  графіці, основи наукових досліджень. Керівник понад 250 дипломних проектів.
Автор понад 20 методичних вказівок з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Автор електронного конспекту лекцій та електронної мультимедійної навчальної системи з дисциплін периферійні пристрої, проектування спецпроцесорів. Автор і розробник унікального апаратного забезпечення для проведення лабораторних робіт з навчальних дисциплін.


НАУКОВА РОБОТА


Керівник при проведенні досліджень по темі № 410 (ХНУРЕ) «Розробка теоретичних основ і нових архітектурних принципів створення тренажерних систем різного призначення» (№ДР 0197U004440), НДР «Модернізація цифрової системи візуалізації», замовник – Український державний навчально-сертифікаційний центр цивільної авіації, НДР «Графіка-М» і «Модернізація-Т», замовник – науковий центр Харківського інституту ВПС. Науковим колективом розроблена система візуалізації тривимірних сцен для авіаційного тренажера.
Результати: методи, алгоритми та архітектура спецпроцесорів візуалізації тривимірних сцен в реальному масштабі часу; розроблені алгоритми візуалізації і нанесення світлотіньових ефектів для складних параметричних поверхонь вищих порядків.
Наукові інтереси: методи і інструментальні засоби синтезу тривимірних зображень в реальному масштабі часу. Керівник колективу, що працює над проблемою впровадження в інтерактивну графіку альтернативних методів синтезу зображень, алгоритмів швидких обчислень, програмного, а також апаратного забезпечення на основі кластерних, мультипроцесорних систем і графічних чіпів нової архітектури (сайт проекту: http://rtsquare.com).

Під його керівництвом захищено понад 10 кандидатських дисертацій. Керівник аспірантської підготовки.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


Є керівником студентських наукових семінарів.
В даний час – керівник лабораторії проектування обчислювальних пристроїв і систем (№ 32 “з”) Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2019 р. – член постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі ЕОМ.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


Прикладні наукові дослідження.