Дисципліни (ЗФН)

Навчальна дисципліна Анотація Комплекс НМЗ Робоча програма
Cloud-технології
Embedded system
INTERNET-технології
Адміністрування комп’ютерних мереж Windows
Алгоритми та структури даних
Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж
Апаратні засоби комп’ютерних мереж
Архітектура комп’ютерів
Глибоке навчання та нейронні мережі
Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
Імунні обчислювальні системи
Інженерія програмного забезпечення
Інтелектуальні системи підтримки рішень та управління
Комп’ютерна електроніка
Комп’ютерна логіка
Комп’ютерна обробка звука та зображень
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні системи
Комп’ютерні системи збору та обробки технологічної інформації
Комп’ютерні системи керування
Корпоративні комп’ютерні мережі
Математичні пакети у моделюванні комп’ютерних систем
Машинне навчання та аналіз даних
Мікроконтролери та мікроконтролерні системи
Методи та засоби цифрової обробки інформації
Методи виявлення загроз в інформаційних і комп’ютерних системах
Моделювання систем
Мультисервісні комп’ютерні мережі
Об’єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних
Основи комп’ютерних обчислень
Основи наукових досліджень, організація досліджень та авторське право
Основи побудови та функціонування ОС
Паралельне моделювання на інноваційних НРС системах
Платформо-незалежні технології JAVA комп’ютерній інженерії
Програмування Python
Проектування спецпроцесорів
Системи керування базами даних
Системне програмне забезпечення
Системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж
Системне програмування
Системні інтерфейси та інтерфейси користувача
Системи цифрової обробки інформації
Системи штучного інтелекту
Спеціальні розділи комп’ютерної графіки
Сучасні технології аналізу даних
Теорія інформації та кодування
Технології виявлення загроз в комп’ютерних мережах
Технології проектування КС
Функціональне програмування
Функціональне програмування в моделюванні КС
Експертні системи
Елементи комп’ютерних систем на базі експертних знань
Мови опису апаратних засобів