Дисципліни (ЗФН)

Анотація Методичне забезпечення
INTERNET-технології
Адміністрування комп’ютерних мереж
Адміністрування комп’ютерних мереж на платформі Windows
Алгоритми і методи обчислень
Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж
Апаратні засоби комп’ютерних систем
Архітектура комп’ютерів
Динамічно-реконфігуровані мобільні системи
Експертні системи
Елементи комп’ютерних систем на базі експертних знань
ЕОМ в видавничих системах
Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах
Імунні обчислювальні системи
Інженерія програмного забезпечення
Інтелектуальні комп’ютерні системи
Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах
Комп’ютерна електроніка
Комп’ютерна логіка
Комп’ютерна обробка звуку та зображень
Комп’ютерна схемотехніка
Комп’ютерні обчислення для аналізу даних
Комп’ютерні методи обробки цифрових зображень
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні системи
Комп’ютерні системи на базі нечіткої логіки
Комп’ютерні системи збору та обробки технологічної інформації
Комп’ютерні системи керування
Корпоративні комп’ютерні мережі
Методи організації ОС Linux та Unix
Мікроконтролери і мікроконтролерні системи
Методи і алгоритми управління ІТ-проектами
Методи і засоби обчислювального інтелекту
Мови опису апаратних засобів
Моделі виявлення загроз в інформаційних і комп’ютерних системах
Моделювання систем
Моделювання систем підтримки прийняття рішень
Мультисервісні комп’ютерні мережі
Нейронні обчислювальні структури
Об’єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних
Організація ІТ-інфраструктур
Основи комп’ютерних обчислень
Основи наукових досліджень, організація досліджень і авторське право
Основи побудови та функціонування Internet
Основи побудови та функціонування ОС
Паралельне моделювання на інноваційних НРС системах
Паралельні та розподілені обчислення
Програмування на JAVA
Програмування на Python
Програмне забезпечення підтримки багатоцільового інформаційного середовища
Програмні засоби обробки цифрових зображень
Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень
Проектування мікроконтролерних систем
Проектування складних комп’ютерних систем
Проектування складних систем
Проектування спецпроцесорів
Системи керування базами даних
Системне програмне забезпечення
Системне програмування
Системи цифрової обробки інформації
Спеціальні розділи комп’ютерної графіки
Сучасні інформаційні технології в управлінні
Сполука ПК із зовнішніми пристроями
Структури і алгоритми обробки даних
Теорія інформації та кодування
Теорія ймовірності і математична статистика
Тестування і діагностика КС
Технології високопродуктивних хмарних обчислень
Технології виявлення загроз в комп’ютерних мережах
Технології проектування КС
Цифрові сигнальні процесори
Функціональне програмування