Дисципліни (магістратура)

Анотація Методичне забезпечення
Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж
Експертні системи
Елементи комп’ютерних систем на базі експертних знань
Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах
Інтелектуальні комп’ютерні системи
Інтелектуальні системи прийняття рішень і управління
Комп’ютерні методи обробки цифрових зображень
Комп’ютерні обчислення для аналізу даних
Корпоративні комп’ютерні мережі
Методи і алгоритми управління ІТ-проектами
Методи і програмні засоби управління ІТ проектами
Методи і засоби обчислювального інтелекту
Моделювання систем підтримки прийняття рішень
Мультиагентні системи і технології
Мультисервісні комп’ютерні мережі
Нейронні обчислювальні структури
Організація ІТ-інфраструктур
Основи наукових досліджень, організація науки і авторське право
Паралельне моделювання на інноваційних НРС системах
Програмне забезпечення підтримки багатоцільового інформаційного середовища
Програмні засоби обробки цифрових зображень
Програмні засоби організації високопродуктивних хмарних обчислень
Проектування складних комп’ютерних систем
Проектування спецпроцесорів
Спецрозділи комп’ютерної графіки
Технології високопродуктивних хмарних обчислень
Технології виявлення загроз в комп’ютерних мережах