Дисципліни (магістратура)

Навчальна дисципліна Комплекс НМЗ
Embedded System
Аналіз продуктивності комп’ютерних систем і мереж
Глибоке навчання та нейронні мережі
Використання ЕОМ в наукових дослідженнях
Імунні обчислювальні системи
Інтелектуальні інформаційні технології в комп’ютерних системах
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
Корпоративні комп’ютерні мережі
Машинне навчання та аналіз даних
Методи виявлення загроз в інформаційних та комп’ютерних системах
Методи та алгоритми управління ІТ-проектами
Мультисервісні комп’ютерні мережі
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
Паралельне моделювання на інноваційних HPC системах
Програмне забезпечення багатоцільового інформаційного середовища
Програмні засоби оверлейних комп’ютерних мереж
Програмні засоби організацій високопродуктивних хмарних обчислень
Програмування Embedded System
Проектування спецпроцесорів
Ресурсно-залежні мережні структури
Системи штучного інтелекту
Системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж
Спецрозділи комп’ютерної графіки
Сучасні технології аналізу даних
Технології високопродуктивних хмарних обчислень
Технологія виявлення загроз в комп’ютерних мережах
Елементи комп’ютерних систем на базі експертних знань