Дисципліни (бакалаврат)

Навчальна дисципліна Комплекс НМЗ  
CLOUD-технології  
INTERNET-технології  
Алгоритми та структури даних  
Апаратні засоби комп’ютерних мереж  
Архітектура комп’ютерів  
Інтерфейси паралельного програмування  
Комп’ютерна електроніка  
Комп’ютерна обробка звуку та зображень  
Комп’ютерні мережі  
Комп’ютерні системи  
Комп’ютерні системи збору та обробки технологічної інформації  
Математичні пакети у моделюванні комп’ютерних систем  
Методи та засоби цифрової обробки інформації  
Мікроконтролери та мікроконтролерні системи  
Моделювання елементів комп’ютерних систем на Python  
Моделювання систем  
Організація баз даних  
Основи комп’ютерних обчислень  
Основи побудови та функціонування ОС  
Периферійні пристрої комп’ютерних систем  
Платформонезалежні технології JAVA в КІ  
Програмування графічних процесорів  
Програмування на Python  
Системи керування базами даних  
Системне програмне забезпечення  
Системне програмування  
Схемотехніка аналогових компонентів КС  
Технології проектування програмних систем  
Формування зображень у комп’ютерній графіці  
Функціональне програмування в моделюванні КС