Дисципліни (бакалаврат)

Навчальна дисципліна Анотація Комплекс НМЗ Електронна бібліотека
CLOUD-технології
INTERNET-технології
Алгоритми та структури даних
Апаратні засоби комп’ютерних мереж
Архітектура комп’ютерів
Інтерфейси паралельного програмування
Комп’ютерна електроніка
Комп’ютерна обробка звуку та зображень
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні системи
Комп’ютерні системи збору та обробки технологічної інформації
Математичні пакети у моделюванні комп’ютерних систем
Методи та засоби цифрової обробки інформації
Мікроконтролери та мікроконтролерні системи
Моделювання елементів комп’ютерних систем на Python
Моделювання систем
Організація баз данихх
Основи комп’ютерних обчислень
Основи побудови та функціонування ОС
Периферійні пристрої комп’ютерних систем
Платформонезалежні технології JAVA в КІ
Програмування графічних процесорів
Програмування на Python
Системи керування базами даних
Системне програмне забезпечення
Системне програмування
Схемотехніка аналогових компонентів КС
Технологій проектування програмних систем
Формування зображень у комп’ютерній графіці
Функціональне програмування в моделюванні КС