Дисципліни (бакалаврат)

Анотація Методичне забезпечення
INTERNET-технології
Адміністрування комп’ютерних мереж
Алгоритми і методи обчислень
Апаратні засоби комп’ютерних мереж
Архітектура комп’ютерів
Архітектура комп’ютерних систем
Електроніка
ЕОМ в видавничих системах
Комп’ютерна електроніка
Комп’ютерна схемотехніка
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні системи
Математичні пакети в моделюванні комп’ютерних систем
Мікроконтролери і мікроконтролерні системи
Моделювання систем
Обчислювальні системи та мережі
Організація баз даних
Основи комп’ютерних обчислень
Основи побудови та функціонування INTERNET
Основи побудови та функціонування ОС
Паралельні та розподілені обчислення
Програмування графічних процесорів
Програмування на JAVA
Програмування на Python
Системи керування базами даних
Системне програмне забезпечення
Системне програмування
Системні інтерфейси та інтерфейси користувача
Системи цифрової обробки інформації
Сполука ПК із зовнішніми пристроями
Схемотехніка аналогових компонентів КС
Теорія інформації та кодування
Технології віртуалізації в інформаційних системах
Технології проектування програмних систем
Формування зображень в комп’ютерній графіці