Професор Коваленко Андрій Анатолійович

Народився 30 квітня 1980 року в м. Мерефа Харківської обл. УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


2000 р. – бакалавр за напрямом “Комп’ютерна інженерія”, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки.
2001 р. – магістр за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”, кафедра ЕОМ, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. Тема магістерської атестаційної роботи: «Розробка та дослідження моделі продуктивності комп’ютерної мережі».
2002-2006 рр. – аспірант кафедри ЕОМ за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю.
2008 р. – кандидат технічних наук, кафедра ЕОМ, Харківський національний університет радіоелектроніки. Спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю., тема роботи «Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах».
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕОМ.
2018 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий консультант – проф. Кучук Г.А., тема роботи «Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування».


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


2008-2009 рр. – асистент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
2009-2010 рр. – старший викладач кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
2010-2019 рр. – доцент кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.
З 2019 р. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

З 02.10.2019 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

У 2019 р. – підвищення кваліфікації шляхом впровадження результатів докторської дисертаційної роботи в навчальний та науково-методичний процес кафедри (Наказ № 353К від 15.02.2019 р).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні заняття з дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Мультисервісні комп’ютерні мережі», у тому числі англійською: Corporate Computer Networks, Corporate Informational Systems, Local and Wireless Networks, Multi-service Networks.

Є автором та співавтором більш ніж 10 методичних робіт.

Брав участь у TEMPUS-проектах: 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES, «Сenters of Excellence for young RESearchers», 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Green Computing and Communication».


НАУКОВА РОБОТА


Участь в НДР: «Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту» (ДР№0116U002539), «Наукові основи, методи та засоби зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР№0115U000996), «Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР № 0118U003822).
Член науково-методичної комісії 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій за напрямом «123 – Комп’ютерна інженерія» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
Є членом програмних та організаційних комітетів ряду міжнародних наукових конференцій.

Наукові інтереси: комп’ютерні системи та мережі, інформаційно-керуючі системи, кібер-безпека та надійність індустріальних програмно-технічних комплексів.

Автор та співавтор семи монографій, більше 70 статей та 100 тез доповідей на конференціях.

Керівник наукового студентського гуртка.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2015-2016 рр. – відповідальний за розподіл навчального навантаження на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – член постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі ЕОМ.

З 2019 р. – заступник декана факультету КІУ з наукової роботи.


ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ


Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року (наказ №705/2015).

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Стипендіат іменної стипендії імені Валентина Вікторовича Свиридова Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям у номінації «інформатика та комп’ютерні науки» 2019 року.