Наукові публікації старшого викладача Лебьодкіної Алли Юріївни