Старший викладач Мартовицький Віталій Олександрович