Практика студентів

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Нормативна база:

Освітній ступінь, спеціалізація Форма навчання Вид практики Наказ
2018/2019 навчальний рік
Магістри, КСМ денна науково-дослідна № 1120Ст від 31.08.2018 р.
Магістри, СП денна науково-дослідна № 1121Ст від 31.08.2018 р.
Магістри, КСМ заочна навчально-виробнича № 149Стз від 17.09.2018 р.
Магістри, СП заочна навчально-виробнича № 150Стз від 17.09.2018 р.
Магістри, КСМ заочна передатестаційна № 164Стз від 01.10.2018 р.
Магістри, СП заочна передатестаційна № 165Стз від 01.10.2018 р.
Магістри, КСМ заочна передатестаційна № 182Стз від 16.10.2018 р.
Магістри, СП заочна передатестаційна № 183Стз від 16.10.2018 р.
Бакалаври, КІ заочна передатестаційна № 54Стз від 08.04.2019 р.
Бакалаври, КІ денна передатестаційна № 579Ст від 26.04.2019 р.
Бакалаври, КІ денна, приск. передатестаційна № 578Ст від 26.04.2019 р.
Бакалаври, КІ денна, інозем. передатестаційна № 580Ст від 26.04.2019 р.
Бакалаври, КІ заочна передатестаційна № 73Стз від 14.05.2019 р.
Бакалаври, КІ денна виробнича № 670Ст від 22.05.2019 р.
Бакалаври, КІ денна виробнича № 687Ст від 24.05.2019 р.