Професор Романенков Юрій Олександрович

Народився 03 червня 1977 року в м. Майський Майського району Кабардино-Балкарської АССР  РРФСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська, німецька. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (зовнішній сумісник).


ОСВІТА


2000 р. – закінчив Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Системи керування літальними апаратами та комплексами»; тема дипломної роботи «Синтез цифрової системи керування антеною супутникового зв’язку на основі мікропроцесорної техніки»; кваліфікація «інженер з керування і обслуговування систем».

2000-2003 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Науковий керівник – д.т.н., професор Вартанян В.М.

2004 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Науковий керівник – д.т.н., професор Вартанян В.М.; тема дисертації «Робастні методи інтервального аналізу ресурсного забезпечення виробництва».

2012 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2014-2017 рр. – навчання в докторантурі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Науковий консультант – д.т.н., професор Вартанян В.М.

2017 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Науковий консультант – д.т.н., професор Вартанян В.М.; тема дисертації «Наукові основи та інформаційна технологія адаптивного прогнозування техніко-економічних показників організаційно-технічних систем в умовах невизначеності даних».

2019 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


2000-2004 рр. – асистент кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

2004-2017 рр. – доцент кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

З 2017 р. – професор кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

З 2019 р. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин (за сумісництвом) Харківського національного університету радіоелектроніки.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лабораторні заняття з дисципліни «Системи штучного інтелекту».


НАУКОВА РОБОТА


Наукові інтереси: інформаційні технології прогнозування та моделювання організаційно-технічних систем, предиктивна аналітика.

Автор та співавтор понад 150 наукових праць, з яких статті – 45, монографії – 8, тези доповідей – 82, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 4, навчальні посібники – 7.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.062.01.