Наукові досягнення співробітників

Останніми роками на кафедрі виконувалися дві важливі держбюджетні теми. Держбюджетна тематика в 2015 році: № 273-2 «Адаптивні методи та моделі класифікації даних і прогнозування часових рядів за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями на основі штучних імунних систем»; в 2012-2014 роках: № 267-3 «Розробка експериментального зразка системи обробки й візуалізації інформації, отриманої в результаті взаємодії електромагнітного поля з мікро- та нанооб’єктами».
В рамках обох тематик розроблялися проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих масивів інформації. Отримано Державну премію України в галузі науки і техніки.
В рамках виконання госпдоговірних тем були створені, наприклад:
1) електронно-механічна система контактного зондування розплавів металу і шлаку в рудотермічній електропечі для оперативного контролю плавки.
Особливості.
Для зондування розплавів не потрібно відключати піч, яка працює в безперервному режимі з напругою на електродах до напругою 600 В і струмом до 30 кА. Температура розплавів всередині печі до 1700 °С. Розміри печі 20х10х6 метрів.
Аналоги не виявлені.
2) система для безперервного регулювання полум’я пальників трубчастих обертових печей випалу недогарка з метою підтримки його кондиційного стану на виході з печей при властивостях шихти, що змінюються на їх вході.
Особливості.
Факел полум’я досягає розмірів до 20 метрів. Піч розмірами: довжина – 74 м, діаметр 4 м.
Аналоги не виявлені.
3) система безперервного вимірювання вібрацій лопатей вітроелектрогенератора з електричним живленням вимірників вібрацій по світлопроводу.
Особливості.
Розмір лопасті електровітрогенератора: 60х5х2 м. Джерело електропостачання датчика вібрацій (світло) віддалений від останнього на відстань 15 метрів.
Аналоги не виявлені.