Наукові та науково-технічні роботи та проекти

На кафедрі, за останні три роки виконувалися наступні госпдоговірні і науково-дослідні роботи:

1) У 2014 році в рамках НДР  “Фізичні моделі та інструментарій для 3-D візуалізації взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного поля з мікро- та нанооб’єктами різної фізичної природи та біосередовищами (кров)” (№ д.р. 0112U000208) кафедрою ЕОМ були виконані 2 розділу досліджень в Науковому центрі.

neiroОсобливістю данної роботи є розроблення нейромережевих методів відновлення вихідних даних, що враховують нелінійність та нестаціонарність об’єктів; розроблення нейро-фаззі-моделей та методів їх навчання, орієнтованих на малу навчальну вибірку; дослідження змін властивостей об’єктів в результаті комплексного впливу різних фізичних полів.

2) У 2015 році в рамках НДР “Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації та класифікації послідовностей даних за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями” (№ д.р. 0113U000361) кафедрою ЕОМ був виконаний 1 розділ досліджень в Науковому центрі.

Загальною фундаментальною проблемою, на розв’язання якої спрямовано проект, є створення нових підходів та засобів обчислювального інтелекту на основі нейро-фаззі підходів першого і другого типів (Type-2), що дають можливість ефективної обробки інформації за умов її дефіциту та суттєвої викривленості.

3) У 2016-2017 рр. в Науковому центрі при загальному керівництві с.н.с. Сотникова О.М. виконувалася госпдоговірна робота “Розробка та виготовлення дослідного зразка модульної станції катодного захисту – МСКЗ” (договір №12 / 06-16 від 10.06.2016 р.).

4) У 2017 р. на кафедрі відповідальним виконавцем Токарєвим В.В. виконувалася госпдоговірна робота «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання» (замовник Державний фонд фундаментальних досліджень, № д.р. 0117U003916).

Метою даного проекту є розвиток теорії впливу потужного НВЧ випромінювання піко- та наносекундної тривалості на радіоелектронні об’єкти і системи різного функціонального призначення та її застосування для забезпечення їх живучості.

5) У 2018 р. госпдоговірна робота «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання» була пролонгована.