Scopus-показники співробітників та аспірантів кафедри

П.І.Б.
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Scopus IDhΣpublΣcit
Андрусенко Ю.О.аспірантка, ас.000
Аргунов В.В.аспірант 0 0 0
Астрашков М.А.аспірант000
Барковська О.Ю.к.т.н., доц., доц.2448290770021011
Безсонов О.О.д.т.н., проф., проф.
(сумісник)
869884610043541
Бовчалюк С.Я.к.т.н., доц., доц.57200141012020
Бондаренко М.Е.ст. лаборант57216159508010
Болдиш М.І.аспірант000
Бологова Н.М.аспірантка, ас.572031409222216
Борисенко В.П.к.т.н., доц., доц.572121720251115
Войтенко В.І.зав. навч. лаб.000
Волк М.О.д.т.н., проф., проф. 96367011003938
Волкова Л.М.ст. лаборант з в.о.000
Волотка Н.В.інженер000
Голубничий Д.Ю.к.т.н., доц., доц.
(сумісник)
6504344206113
Гора М.В.аспірант57207776225113
Горбачов В.О.к.т.н., проф., проф. 56535422600277
Грінь О.М.інженер000
Гунько М.А.ст. лаборант57215835902020
Гусятін М.В.ас.57194703502121
Демчук В.Г.аспірант000
Дзюбенко В.Ф.ас.000
Дух Я.В.ас.57207766737113
Дяченко В.О.ст. викл.572072604412313
Єрошенко О.А.ас.000
Єрьоміна Н.С.к.т.н., ст. викл.5719455851351260
Жадан В.М.інженер ІІ кат.000
Журило О.Д.ас.000
Завизіступ Ю.Ю.к.т.н., доц., проф. 000
Зав’ялова О.В.інженер І кат.000
Запорожець О.Б.інженер ІІ кат.000
Знайдюк В.Г.к.т.н., доц.
(сумісник)
57210340749010
Іванісенко І.М.к.т.н., доц.571886943736959
Іващенко Г.С.к.т.н., доц.57217030807122
Ільїна І.В.к.т.н., доц., доц.57202223262020
Казьміна Д.Р.ст. лаборант000
Каргін А.О.д.т.н., проф., проф.
(сумісник)
660314507131018
Коваленко А.А.д.т.н., проф., зав. каф.5642322920062587
Козлов Ю.В.к.т.н., доц., ас.
(сумісник)
000
Колісник Я.В.аспірант000
Колтун Ю.М.к.т.н., ас.
(сумісник)
57170510300 1 4 5
Кучук Г.А.д.т.н., проф., проф.
(сумісник)
650770646461369
Лебедєв В.О.аспірант, ас.57201779203239
Лебедєв О.Г.к.т.н., доц., доц.15069216000162
Лебьодкіна А.Ю.к.т.н., ст. викл.000
Логвін А.О.аспірант000
Лукашов С.А.аспірант, ас.
(сумісник)
000
Лунічкін О.Г.аспірант, ас. 0 0 0
Ляшенко О.С.к.т.н., доц., доц.
(сумісник)
556585613003713
Майстренко Г.В.ст. викл.
(сумісник)
1668699280031525
Маковейчук О.М.к.т.н., доц.57196074907810142
Мартовицький В.О.к.т.н., доц.5719694007041055
Міхаль О.П.д.т.н., доц., проф.6506562747195
Можаєв О.О.д.т.н., проф., проф.
(сумісник)
572017294902415
Ні (Мовсесян) Я.С.к.т.н., ст. викл.568664132002527
Нікітіна Л.О.к.т.н., доц., доц.
(сумісник, ЦНСІМ)
000
Носик А.М.к.т.н., с.н.с., ст.викл.
(сумісник)
000
Олізаренко С.А.д.т.н., с.н.с., проф.000
Партика С.О.ст. викл.57204560890127
Пивоварова Д.І.аспірантка, ас.57216300264010
Пономаренко О.Є.аспірантка57203145849256
Полежай В.О.аспірант572045634571110
Радченко В.О.ст. викл.57189376280115
Росінський Д.М.ст. викл.57203139749268
Рубан І.В.д.т.н., проф., проф.
(сумісник)
70040181011031228
Руденко О.Г.д.т.н., проф., проф.
(сумісник)
700583724645247
Сандркін Д.Л.аспірант572077574482517
Саранча С.М.к.т.н., доц., доц.
(сумісник, ЦНСІМ)
9637928200010
Севостьянова О.М.інж. ІІ кат., ас.
(сумісник)
000
Смеляков С.В.д.ф.-м.н., проф., проф.
(сумісник, ЦНСІМ)
24527617600 1 8 2
Сорокін А.Р.ст. викл.
(ЦНСІМ)
55574520100030
Ткачов В.М.к.т.н., доц.5648585940051475
Ткачова Т.С.к.т.н., доц., доц.
(сумісник, ЦНСІМ)
6602501256144
Товчиречко Д.О.аспірантка57215833568123
Токарєв В.В.к.т.н., доц., доц. 571886221433833
Торба А.А.к.т.н., доц., проф. 57191962512010
Федорченко В.М.к.т.н., доц., доц. 57209318727115
Фесенко Т.Г.д.т.н., доц., проф.
(сумісник)
57163379800 3 6 16
Філімончук Т.В.к.т.н., доц. 57190949991236
Фомічов О.О.к.т.н., ст. викл. 000
Халімова С.В.ас.57216485518121
Цимбал О.М.д.т.н., проф., проф.
(сумісник, ЦНСІМ)
36021627200060
Чалий В.А.ст. лаборант000
Чернишова Г.М.інженер000
Шевцов І.О.аспірант000
Шматко О.В.к.т.н., доц., доц.
(сумісник)
66026234782720
Янковський О.А.к.т.н., доц., доц. 000
Ярошевич Р.О.ас.000