Список вибіркових дисциплін

БАКАЛАВРІАТ
напрям 123 – “Комп’ютерна інженерія”


Інтерфейси паралельного програмування
Комп’ютерна обробка звуку та зображень
Комп’ютерні системи керування
Схемотехніка аналогових компонентів КС
Адміністрування комп’ютерних мереж
Апаратні засоби комп’ютерних систем
Математичні пакети в моделюванні КС
Периферійні пристрої комп’ютерних систем
Сполука ПК із зовнішніми пристроями
Функціональне програмування


МАГІСТРАТУРА
спеціальність 123 – “Комп’ютерна інженерія”
спеціалізація “Комп’ютерні системи та мережі”


Комп’ютерні системи на базі нечіткої логіки
Експертні системи

спеціальність 123 – “Комп’ютерна інженерія”
спеціалізація “Системне програмування”

Організація експертних знань в системному програмуванні
Розробка програмного забезпечення з елементами нечіткої логіки